Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Düz tablolar oluşturma

Tablo, her satırın mantıksal olarak bağlandığı birkaç alanı aynı anda gösterir. Normalde, bir tablo bir boyut ve birkaç hesaplamadan oluşur.

Düzenlediğiniz sayfada yeni bir tablo oluşturabilirsiniz.

 1. Yeni bir görselleştirme eklemek için sayfada üzerine tıklayın.
 2. Görselleştirme'nin altından Tablo'yu seçin.
 3. Tabloya boyut veya hesaplama eklemek için Boyut ekle'ye veya Hesaplama ekle'ye tıklayın.

Tablo oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Şekillendirme hakkında bilgi için bk. Düz tabloyu şekillendirme. Grafiğin görünümünün diğer yönlerini özelleştirme hakkında bilgi için, geçerli konuya ve Görselleştirmenin görünüşünü değiştirme konusuna bakın.

İpucu notuSütun genişliği, otomatik olarak sütunları daha iyi okunabilirlik için bir arada tutacak şekilde ayarlanır. Sütunun genişliğini, üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Varsayılan genişliği sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Düz tabloyu şekillendirme

Gelişmiş seçenekler açıkken, özellikler panelindeki Görünüm altında çeşitli stil seçenekleri mevcuttur.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 5. Grafik sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Üst Bilgi: Sütun başlıklarının metnini biçimlendirin.
  • İçerik: Tablo içeriğinin metnini biçimlendirin. Toplamlar satırını göstermeyi seçtiyseniz metninin kalın olmasına ek olarak bu ayarlar kullanılarak biçimlendirilecektir.

Ayrıca, kullanıcı bir satırın üzerine geldiğinde metnin nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Bk. İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka plan bir renge veya görsele göre ayarlanabilir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Satır yüksekliğini ayarlama

Tablodaki satırların yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Grafik sekmesinde, Satır yüksekliği (satır olarak) altında, yükseklik açısından yeni boyutlandırılmış bir satıra orijinal boyutlandırılmış kaç satırın sığması gerektiğini gösteren pozitif bir tamsayı değeri girin.

İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme

Kullanıcı tabloda bir satırın üzerine geldiğinde görüntülenecek seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğu boyutunu da ayarlayabilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Biçimlendirme panelinin Grafik sekmesinde, Satır belirtme altında aşağıdaki ayarları yapın:

  • Kullanıcı üzerine geldiğinde tablodaki satırları vurgulamak için anahtarı Açık olarak ayarlayın. Tercihinize göre davranışı kapatın.

  • Satır belirtme rengi: Kullanıcı satırın üzerine geldiğinde vurgulanacak rengi ayarlayın.

  • Satır belirtme yazı tipi rengi: Kullanıcı üzerine geldiğinde vurgulanan satırdaki metnin rengini ayarlayın.

 5. Kaydırma çubuğu boyutu altında, grafikteki kaydırma çubuğunun boyutunu ayarlayın (Küçük, Orta veya Büyük seçeneğini belirleyebilirsiniz).

Verileri hizalama

Gelişmiş seçeneklerde, Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlıysa sütun verileri veri türüne göre hizalanır: metin değerleri sola ve tarihle ilgili olanlar dahil sayısal değerler sağa hizalanır. Özel olarak ayarlarsanız verileri sola, ortaya veya sağa hizalayabilirsiniz.

Tabloyu sıralama

Gelişmiş seçeneklerde tablonun sıralamasını birkaç şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Sütun sıralama: boyut ve hesaplamaların soldan sağa doğru sıralanmasını ayarlar
 • Satır sıralama: satırların öncelik sırasını ayarlar
 • Dahili sıralama: boyut ve hesaplamaların dahili sıralamasını kullanır
 • Etkileşimli sıralama: analiz sırasında, tabloyu sıralamak için bir sütun üst bilgisine tıklayabilirsiniz

Sütun sıralama

Varsayılan olarak, sütunların sıralanma sırası boyutların ve hesaplamaların tabloya eklenme sırasıyla ayarlanır. Önce Sales hesaplamasını eklerseniz tabloda ilk (en solda) bu hesaplama sunulur. Eklenen sonraki boyut veya hesaplama ikinci sütunda sunulur ve sıralama bu şekilde devam eder. Sütun sıralama düzeni, gelişmiş özellikler panelindeki Sütunlar'ın altından değiştirilebilir.

Satır sıralama

Varsayılan olarak satırlar, ilk eklenen boyuta veya hesaplamaya göre sıralanır; sayısal değerler azalan ve metin değerleri artan şekilde sıralanır. Sütun üst bilgisinin altındaki küçük bir ok, tablonun hangi sütuna göre sıralandığını gösterir.

Satır sıralamasını, gelişmiş seçeneklerin özellikler panelinde Sıralama'nın altından değiştirebilirsiniz. Sıralama önceliği düzenini değiştirmek için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Çoğu durumda, sıralama hem Sıralama seçeneğindeki ilk boyut veya hesaplamadan hem de aşağıdakilerden etkilenir.

Örnek:  

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, satırlar önce Customer, ardından Month ve son olarak da Product Type seçeneğine göre sıralanır. Sizin de gördüğünüz gibi, Customer ve Month sütunlarında aynı değerlere (A-2-Z Solutions ve Month) sahip birkaç satır bulunur. Product Type seçeneğindeki satırlar alfabetik olarak sıralanır ancak yalnızca Ocak ayında A-2-Z Solutions adlı müşteriye satılanlar görüntülenir.

Sıralama düzenli tablo:

Sıralama düzeni ikinci sıralama sırasıyla Product Type ve Month seçeneğine göre olacak şekilde değiştirildiğinde, A-2-Z Solutions adlı müşteriye satılan tüm Product Type öğeleri alfabetik olarak sunulur, Month altında ise yalnızca satıldıkları aylar görüntülenir.

Sıralama düzenli tablo:

Dahili sıralama

Her boyut ve hesaplamada, değiştirilebilecek varsayılan (Otomatik) bir dahili sıralama düzeni bulunur. Sıralama altında, değiştirmek istediğiniz öğeye tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için düğmeye tıklayın. Herhangi bir öğenin dahili sıralamasında yapılan değişiklikler, sıralama daha yüksek öncelikli bir öğeyle çakışırsa etkili olmaz.

Etkileşimli sıralama

Analiz sırasında, sütun üst bilgisine tıklayarak hangi sütunun sıralanacağını ayarlayabilirsiniz. İlk tıklama, tabloyu seçilen öğenin varsayılan sıralamasına göre sıralar. İkinci bir tıklama sıralama düzenini tersine çevirir. Etkileşimli sıralama, oturumu temel alır ve kaydedilmez. Sıralama için yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını isterseniz özellikler panelinde değişiklikler yapmanız gerekir.

Toplamı görüntüleme

Varsayılan olarak, sayısal değerlerin toplamı sütun adları altında görüntülenir. Gelişmiş seçenekler özellikler panelinde bunu, bir sütunun en altında toplamları görüntüleyecek veya hiç görüntülenmeyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Daha fazla veri görüntüleme

İlk sütunu kaydırmaya karşı dondurabilir veya üst bilgiler ile hücrelerdeki çok satırlı metinleri sarmalamayı seçebilirsiniz. Bu ayarlar, gelişmiş seçenekler özellikler panelindeki Görünüş > Sunum'un altından değiştirilir. Ayrıca yatay kaydırmayı devre dışı bırakabilir ve sütun seçici özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu, uygulama kullanıcılarının, tablonun sütun sırasını değiştirmesini sağlar.

Hesaplamaya trend göstergesi ekleme

Hesaplama sütununa trend göstergesi ekleyebilirsiniz. Bu, hesaplama değerinin yanında bir simge gösterir. Hangi simgenin görüntülendiğini ve ne renkte görüntülendiğini belirleyen aralıkları tanımlayabilirsiniz. Göstergeyi; gelişmiş seçenekler hesaplama özelliklerinde Sunum'u Gösterge değerine ayarlayarak etkinleştirirsiniz.

Gösterge sınırlarını ayarlama

Sınır ekle seçeneğiyle göstergeleri göstermek için kullanmak istediğiniz aralıklara sınır eklemeniz gerekir. Üç şekilde bir sınır değeri ayarlayabilirsiniz.

 • Kaydırıcıyı kullanın.
 • Metin kutusuna bir değer girin.
 • Sınır değerini döndüren bir ifade ayarlayın.

Sınırları eklediğinizde, tanımlanan her bir aralık için göstergenin rengini ve simgesini seçebilirsiniz.

Göstergeye stil verme

Göstergenin görüntülenme şekline stil verebilirsiniz.

 • Değerleri göster'i seçerek hem göstergeyi hem de hesaplama değerini gösterebilirsiniz.
 • Değere renk uygula ile değer rengini gösterge rengiyle aynı renge ayarlayabilirsiniz.
 • Gösterge konumu ile göstergeyi değerin sağında veya solunda görüntüleyebilirsiniz.

Örnek

Bu örnekte, hangi değerlerin hedef değerin altında olduğunu belirtmek için Sales hesaplamasına bir trend göstergesi ekledik. Gösterge sınırları şunlardır:

 • 3000000'dan küçük değerler için bir kırmızı bayrak görüntülenir.
 • 3000000 ila 3500000 aralığındaki değerler için bir sarı bayrak görüntülenir.
 • 3500000'den büyük değerler için yeşil bir onay işareti görüntülenir.

Eğilim göstergeleri olan tablo

Hesaplamaya mini grafik ekleme

Bir hesaplama sütununa mini grafik ekleyebilirsiniz. Bu, hesaplama değeri yerine küçük bir grafik görselleştirmesi gösterir. Hangi verilerin görüntülendiğini ve ne renkte görüntülendiğini belirleyen boyutu tanımlayabilirsiniz. Göstergeyi, gelişmiş seçenekler hesaplama özelliklerinde Sunum'u Mini grafik'e ayarlayarak etkinleştirirsiniz.

Bilgi notuMini grafik açılır penceresi yalnızca hesaplamanın değerini gösterir ve bireysel boyut noktası değerlerine göre bölünmemiştir.

Mini grafik türünü ayarlama

Mini grafiğin temel alacağı boyutu belirledikten sonra bir Mod seçmelisiniz.

 • Sütunlar bir sütun grafik oluşturur.
 • Noktalar bir nokta grafiği oluşturur.
 • Sparkline bir sparkline grafik oluşturur. Noktaları göster seçeneğini belirleyerek sparkline grafik ile birlikte her veri noktasında noktaları gösterebilirsiniz.
 • Pozitif/negatif, her bir değerin sıfırın üzerinde veya altında bir nokta ile temsil edildiği bir grafik oluşturur.

Modu seçtiğinizde, mini grafik seçeneklerinin en altında Mini grafiğin Y eksenini belirtebilirsiniz.

Mini grafiğe stil verme

Sütunlar, Noktalar ve Sparkline grafik için sütunların veya çizgilerin rengini ayarlayabilirsiniz.

 • İsteğe bağlı olarak, en yüksek ve en düşük görünür grafik değerlerini vurgulamak için Maks. değer rengi ve Min. değer rengi seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
 • İsteğe bağlı olarak, ilk ve son görünür grafik değerlerini vurgulamak için Birinciyi vurgula ve Sonuncuyu vurgula renklerini ayarlayabilirsiniz.

Pozitif/negatif mini grafik için pozitif ve negatif rengi ayarlayabilirsiniz.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!