Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Haritalar oluşturma

Haritalar, verilerinizi coğrafi olarak görüntülemenizi sağlar.

Haritalar verileri pek çok şekilde sunabilir. Aynı haritada farklı türde bilgileri görüntülemek için haritanıza birden çok katman ekleyebilirsiniz. İki konumun adları aynıysa konumları ve verilerini doğru bir şekilde görüntülemek için konumlar için özel bir kapsam ayarlayabilirsiniz. Seçim için bir coğrafi bölgeler hiyerarşisi oluşturmak üzere detaya inme boyutlarını kullanabilirsiniz. Bir haritanın yatay kaydırmasını, haritada ilgilenilen bölge gibi belirli bir görünümüne ve kapsamına sınırlandırarak kullanıcıların yatay kaydırma veya uzaklaştırma ile buradan çıkmasını engelleyebilirsiniz. Haritanıza, özel temel haritalar ekleyebilir ve WGS-84 olmayan koordinatlar kullanabilirsiniz.

Düzenlediğiniz sayfaya harita ekleyebilirsiniz.

İpucu notuAynı boyut verilerini kullanan farklı nokta verilerine veya alan verilerine göre birkaç harita görselleştirmesi oluşturabilirsiniz.
 1. Yeni bir görselleştirme eklemek için sayfada üzerine tıklayın.
 2. Görselleştirme'nin altından Harita'yı seçin.
 3. Gelişmiş özellikleri aç'a tıklayın.

 4. Harita ayarları bölümünden Temel harita'yı seçin.

 5. Özellikler panelindeki Katmanlar bölümünden haritanıza katmanlar ekleyin.

  Katmanlar, aynı türde katmanların üstüne yerleştirilir. Katmanları listede yukarı ve aşağıya sürükleyerek katmanların sıralamasını ayarlayabilirsiniz. Listenizin en üstündeki katman, haritanızdaki diğer katmanların da en üstüne yerleştirilir.

  Katmanları yapılandırma hakkında bilgi için bk.

Harita oluşturulduktan sonra haritanın görünüşünü ve haritaya ve katmanlarına ilişkin diğer ayarları özellikler panelinden ayarlayabilirsiniz.

Bilgi notuEklenen katmanla ilgili bir sorun olursa haritanızın sol üst köşesinde Bilgi simgesi görüntülenir. Hata iletisini görmek için simgeye tıklayın.

Haritayı biçimlendirme

Gelişmiş seçenekler açıkken, harita grafiğindeki metni biçimlendirmek için özellikler panelinde seçenekler mevcuttur. Başlık alanındaki metni ve çeşitli harita katmanı türleri için etiketleri biçimlendirebilirsiniz.

Başlık alanındaki metni özelleştirme

Grafiğin başlık alanının (başlık, alt başlık ve dipnot) biçimlendirmesini özelleştirmek için Görünüm > Sunum altında Biçimlendirme'ye tıklayın. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik için başlık bilgilerinin metnini biçimlendirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

Harita katmanı etiketlerindeki metni özelleştirme

Tek tek katmanlar için yazı tipi, yazı tipi boyutu ve metin rengi özelleştirilebilir. Aşağıdaki harita katmanı türleri için metni biçimlendirebilirsiniz:

 • Bölge katmanları

 • Nokta katmanları

 • Çizgi katmanları

 • Grafik katmanları

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelindeki Katmanlar altında, metni biçimlendirmek istediğiniz katmana tıklayın.

 3. SeçeneklerGenel altında, Etiketi göster ayarını açın.

 4. Katman etiketlerinin yazı tipini değiştirmek için Etiket yazı tipi ailesi altındaki seçenekleri kullanın.

 5. Katman etiketlerinin metin boyutunu ayarlamak için Etiket yazı tipi boyutu altındaki seçenekleri kullanın.

 6. Etiket yazı tipi rengi altında etiket metni için bir renk seçin.

Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama

Varsayılan olarak Qlik Sense, adlar kullanıldığında konum alanı için geniş kapsamda konumları arar. Olası birden çok eşleşmenin olduğu durumlarda Qlik Sense uygulamasının istenilen konumu göstermesini sağlamak için aranan konumların kapsamını sınırlandırmanız gerekebilir.

 1. Gelişmiş özellikler panelindeki Katmanlar'dan Konum'a tıklayın.
 2. Konum kapsamı'nı Özel olarak ayarlayın.
 3. Konum türü bölümünde alanda bulunan veri türünü veya Konum alanı olarak seçilmiş ifadeyi seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak Ülke bölümünde ülkeyi ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
 5. İsteğe bağlı olarak İdari bölge (Düzey 1) bölümünde birinci düzey idari bölge ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
 6. İsteğe bağlı olarak İdari bölge (Düzey 2) bölümünde ikinci düzey idari bölge ve Konum alanı'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.

Haritanızda yatay kaydırmayı sınırlandırma

Haritanızdaki görünümü, ilgilenilen bölge gibi belirlenmiş bir alanla sınırlandırmak için haritanızdaki yatay kaydırma ayarlarını sınırlandırabilirsiniz. Haritada yatay kaydırmayı sınırlandırdığınızda haritayı geçerli görünüme kilitlersiniz. Harita, geçerli görünümün dışına doğru uzaklaştırılamaz. Haritayı geçerli görünümün sınırlarının ötesine doğru yatay kaydıramazsınız. Yakınlaştırırsanız yatay kaydırma yapabilirsiniz ancak yatay kaydırma sınırını geçemezsiniz.

 1. Gelişmiş özellikler panelinde Görünüş'e tıklayın.
 2. Sunum'da Yatay kaydırma gezintisini sınırlandırÖzel olarak ayarlayın.
 3. Haritanızı yatay kaydırmayı sınırlandırmak istediğiniz görünüme ayarlayın.
 4. Yatay kaydırma sınırını ayarla'ya tıklayın.

Yatay kaydırma gezintisini sınırlandır ile ayarlanan yatay kaydırma sınırını açıp kapatabilirsiniz. Yatay kaydırma sınırını temizle'ye tıklayarak kaydedilen yatay kaydırma sınırını temizleyebilirsiniz.

WGS-84 dışı koordinat sistemlerini kullanma

Projeksiyon içinde WGS-84 öğesinden farklı verileriniz ve bir arka plan haritanız varsa temel haritayı Yok olarak ayarlamanız, arka plan haritanızı arka plan katmanı olarak eklemeniz ve sonra projeksiyonunuzu temel haritanızda kullanılan uzunluk birimi temel alınarak tanımlanmamış dereceler veya metreler kullanılacak şekilde ayarlamanız gerekir.

WGS-84 dışı koordinatlar kullanırken bir alana yüklenmiş geometriler kullanmanız gerekir. Konum adları kullanılamaz.

 1. Gelişmiş özellikler panelinde Harita ayarları'na tıklayın.
 2. Temel harita'da, Boş (tanımlanmamış dereceler) veya Boş (tanımlanmamış metreler) seçeneğini belirleyin.
 3. Arka plan katmanı'nı seçin.

 4. URL bölümüne kayıcı harita sunucusu URL'sini girin.

  Örneğin, http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/${z}/${x}/${y}.png.

 5. Öznitelik bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.

  Örneğin: &copy; <a href='http://www.opencyclemap.org/' target='_blank'>OpenCycleMap</a>. Map data &copy; <a href='http://www.openstreetmap.org/copyright' target='_blank'>OpenStreetMap</a> contributors.

 6. Katmanlar bölümünde Katman ekle'ye tıklayın.
 7. Katman türünüzü seçin.
 8. Boyutlar bölümünde Ekle'ye tıklayın ve haritanızın koordinat sistemindeki verileri içeren bir alan seçin.

Sunucu bağlantısı gereksinimleri

Bir Qlik Sense harita grafiğinin konum araması yapıp bir arka plan haritası (temel harita ve katmanlar) gösterebilmesi için web tarayıcınızın şu sunucularla 443 (HTTPS) bağlantı noktasında bir bağlantı kurabilmesi gerekir:

 • maps.qlikcloud.com (konum araması ve arka plan haritası için gereklidir)

 • ibasemaps-api.arcgis.com (Uydu temel haritası için gereklidir)

Daha fazla bilgi için Kullanıcı web tarayıcısı tarafından kullanılan bağlantı noktaları (yalnızca İngilizce)'ndaki Harita hizmeti bağlantı gereksinimlerine bakın.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!