Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Sütun grafikler oluşturma

Sütun grafik, birden fazla değeri karşılaştırmak için uygundur. Boyut ekseni, karşılaştırılan kategori öğelerini gösterir ve hesaplama ekseni her kategori öğesinin değerini gösterir.

Düzenlediğiniz sayfada sütun grafik oluşturabilirsiniz.

 1. Yeni bir görselleştirme eklemek için sayfada üzerine tıklayın.
 2. Görselleştirme'nin altından şu sütun grafiği türlerinden birini seçin:
  • Dikey gruplandırılmış sütun grafik
  • Yatay gruplandırılmış sütun grafik
  • Dikey yığılmış grafik çubuğu
  • Yatay yığılmış sütun grafik
 3. Bir alanı veya ana öğeyi, üzerine tıklayıp Veri'nin altına bir boyut olarak sürükleyin.
 4. Bir alanı veya ana öğeyi, üzerine tıklayıp verinin altına hesaplama olarak sürükleyin.

Sütun grafikte, en az bir hesaplamaya ihtiyacınız vardır.

Bir sütun grafiğe en çok iki boyutu ve bir hesaplamayı veya bir boyutu ve en çok 15 hesaplamayı ekleyebilirsiniz. Her sütun bir boyuta karşılık gelir ve hesaplamaların değerleri, sütunların yükseklik veya uzunluğunu belirler.

Boyutu olmayan ve en fazla 15 hesaplama içeren bir sütun grafik de oluşturabilirsiniz. Bu durumda, her hesaplama için bir sütun görüntülenir. Hesaplamanın değeri bir sütunun yüksekliğini veya uzunluğunu belirler.

Sütun grafiği oluşturma
Boyutlar Hesaplamalar Sonuç
1 boyut 1 hesaplama Her bir boyut değeri için bir sütun bulunan basit sütun grafiği.
2 boyut 1 hesaplama İki boyutun her bir değeri için bir sütun bulunan grup veya yığın sütun grafik.
Boyut yok en çok 15 hesaplama Her bir hesaplama için bir sütunu olan basit sütun grafik.
1 boyut en çok 15 hesaplama Her bir hesaplamanın her değeri için bir sütun içeren gruplanmış veya yığın sütun grafiği.

Sütun grafiği oluşturduğunuzda, standart düzenleme modunda sunumunu ayarlamak isteyebilirsiniz. Sunum özellikleri

Gelişmiş düzenleme modunda grafiğin görünümünü de değiştirebilirsiniz. Şekillendirme hakkında bilgi için bk. Sütun grafiği şekillendirme. Grafiğin görünümünün diğer yönlerini özelleştirme hakkında bilgi için bk Görselleştirmenin görünüşünü değiştirme.

Sütun grafiği şekillendirme

Gelişmiş seçenekler açıkken, özellikler panelindeki Görünüm altında çeşitli stil seçenekleri mevcuttur.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için Görünüm > Sunum altındaki Stil seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, Genel ve Grafik sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. Tümünü sıfırla seçeneğine tıklandığında hem Genel hem de Grafik'teki stiller sıfırlanır.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni Görünüm > Genel altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için Başlıkları göster seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Genel sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Başlık

  • Alt başlık

  • Dipnot

 5. Grafik sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

  • Eksen başlığı: Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.

  • Eksen etiketi: Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.

  • Değer etiketleri: Her boyut değeri için hesaplama değerini görüntüleyen etiketleri stillendirin.

   Yığınlanmış sunum seçeneği kullanılırken, bu ayar Segment etiketlerini (her boyut değeri için hesaplama değerleri) ve Toplam etiketlerini (her boyut değeri için hesaplama değerlerini birleştirir) kontrol eder.

  • Gösterge başlığı: Göstergenin başlığını biçimlendirin.

  • Gösterge etiketleri: Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka plan bir renge veya görsele göre ayarlanabilir.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Genel sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçin veya medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayın.

  Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Çubuk segmenti anahattını ve çubuk genişliğini özelleştirme

Grafikteki her çubuk segmentini çevreleyen anahattın yanı sıra çubukların genişliğini de ayarlayabilirsiniz.

 1. Gelişmiş seçenekler'e tıklayın.

 2. Özellikler panelinde, Görünüm bölümünü genişletin.

 3. GörünümSunum altında, Stil seçeneğine tıklayın.

 4. Stil panelinin Grafik sekmesinde, Anahat altında, anahatların kalınlığını ve rengini ayarlayın.

 5. Çubukların genişliğini ayarlamak için Çubuk genişliği kaydırıcısını ayarlayın.

Bir koşula bağlı olarak boyutları ve ölçüleri gösterme veya gizleme

Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir boyutu ya da hesaplamayı gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu gösterme koşulu olarak bilinir ve bir ifade olarak girilir. Boyut veya hesaplama yalnızca ifade true olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa boyut veya hesaplama her zaman gösterilir. Özellikler panelinin Veri bölümünde boyutu veya hesaplamayı genişletin ve Şu durumda boyutu göster ya da Şu durumda hesaplamayı göster altına bir ifade girin.

Bilgi notu

Grafikteki boyutlardan herhangi biri gösterme koşulu kullanıyorsa sütun grafik için özel araç ipuçları devre dışı bırakılır.

Örneğin City, Manager ve Sales alanlarını içeren bir veri kümeniz olduğunu varsayalım. Sütun grafiğinizi, toplu satışlar City adı verilen bir boyut boyunca görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Manager adında ikinci bir boyut ekleyebilirsiniz ancak verileri bu boyuta göre yalnızca satış verilerinizle ilişkili üçten fazla yönetici adı varsa düzenleyebilirsiniz.

 1. Düzenleme modunda, gelişmiş seçenekleri açın.

 2. Varlıklar panelinden bir sütun grafiğini sayfaya sürükleyin.

 3. Boyut olarak City öğesini ekleyin.

 4. Özellikler panelinden Manager öğesini ikinci bir boyut olarak ekleyin.

 5. Hesaplama olarak Sum(Sales) öğesini ekleyin.

 6. Özellikler panelinde, Manager boyutunu genişletin. Şu durumda boyutu göster'in altına aşağıdaki ifadeyi ekleyin:

  Count(distinct Manager)>3

Verilerinizde yalnızca iki yönetici adı varsa ifade false olarak değerlendirildiğinden sütun grafik satışları yöneticiye göre düzenlemez. Veriler üç veya daha fazla benzersiz Manager değeri içeriyorsa satışlar hem City hem de Manager öğesine göre düzenlenir.

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI:

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!