Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Meta (Amazon Bedrock) bağlantısı oluşturma

Meta ile iletişim kurmak üzere Meta (Amazon Bedrock) analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içinde oluşturun.

Yapılandırılabilir ayarlar

Aşağıdaki tabloda, bağlantıyı yapılandırma ayarları açıklanmaktadır.

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock belgelerine bakın: Meta Llama 2 and Llama 2 Chat modelleri

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Meta Model

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS Region AWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
Use FIPS Endpoint (US Regions Only) Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Access Key

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Secret Key AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Maximum Token Count

Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu belirteç cinsinden ayarlayın. Seçilen belirteç sayısının arkasında yanıt kesilir.

Temperature Yanıttaki rastgeleliği kontrol edin. Değerin düşük olması düşük rastgeleliği gösterir.
p

Bu ek bir rastgelelik kontrolüdür. Özellikle de düşük bir değer kullanıyorsanız olasılığı daha düşük seçenekler göz ardı edilir. 0 veya 1,0 olarak ayarlamak, parametreyi devre dışı bırakır.

Association Field

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir İlişkilendirme Alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Name Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Kod düzenleyici kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

  1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

    Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve listeden Meta (Amazon Bedrock) bağlayıcısını işaretleyin.

  2. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

  3. Oluştur'a tıklayın.

Veri bağlantısı, uygulamanın oluşturulduğu alana kaydedilir, böylece diğer Qlik Sense uygulamalarında ve komut dosyalarında yeniden kullanılabilir. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içindeki Veri bağlantıları altında da listelenir.

Bağlantıyı oluşturduğunuzda bunu kullanarak, talepleri ve platformun taleplere yanıtlarını içeren verileri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Bir Meta (Amazon Bedrock) bağlantısından veri seçme ve yükleme ve Görselleştirme ifadelerinde Meta (Amazon Bedrock) bağlantılarını kullanma.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!