Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantısı oluşturma

Anthropic ile iletişim kurmak üzere Anthropic (Amazon Bedrock) analiz kaynağına bir bağlantı oluşturun. Bağlantıyı hub'da, Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde oluşturun.

Bu bağlantılardan alınan veriler, Qlik Sense analiz uygulamalarınızı geliştirmek için komut dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Yapılandırmalar ve yapılandırılabilir ayarlar

Anthropic (Amazon Bedrock) analiz bağlantınızı aşağıdaki yapılandırmalardan biriyle kurun. Her bağlantı tek yapılandırmadan oluşabilir.

Anthropic Claude modelleri

Anthropic - Claude (Messages API)

Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması Mesajlar API'sine bağlanır. Aşağıdaki Claude modellerine erişmek için bu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:

 • Claude 3 Sonnet

 • Claude 3 Haiku

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock ve Anthropic belgelerine bakın:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar (Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması)
AlanAçıklama
Anthropic Model

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS RegionAWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
Use FIPS Endpoint (US Regions Only)Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Access Key

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Secret KeyAWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
System Promptİsteğe bağlı parametre. Bu, komut istemiyle birlikte sağlamadan önce modele sağlamak istediğiniz bağlamsal bilgileri ve ek yönergeleri ekleyebileceğiniz bir metin alanıdır. Daha fazla bilgi için resmi Anthropic belgelerine başvurun.
Maximum Token Count Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.
TemperatureModelden gelen yanıtın rastgeleliğini kontrol edin. Değeri düşürmek için rastgeleliği düşürün.
Top PBelirteç kullanımının ne kadar olası olduğunu kontrol edin. Değerin düşük olması, daha az olası belirteçlerin daha fazla hariç tutulmasına neden olur.
Top KYanıtta bir sonraki belirteç oluşturulurken kaç belirteç seçiminin göz önünde bulundurulacağını ayarlayın.
Association Field

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir ilişkilendirme alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Name Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Anthropic - Claude

Aşağıdaki eski modellere bağlanmak için bu bağlayıcının Anthropic - Claude yapılandırmasını kullanabilirsiniz:

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Parametreler hakkında daha fazla bilgi için Amazon Bedrock ve Anthropic belgelerine bakın:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar (Anthropic - Claude yapılandırması)
AlanAçıklama
Anthropic Model

Yanıtları oluştururken kullanılması için bir model seçin.

AWS RegionAWS kaynaklarının barındırıldığı uygun coğrafi bölgeyi seçin.
Use FIPS Endpoint (US Regions Only)Bağlantı ile AWS arasındaki iletişimin Federal Bilgi İşleme Standartları'nın (FIPS) bir sürümü ile uyumlu şifreleme kullanıp kullanmadığını seçin.
AWS Access Key

AWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası gizli anahtardır) AWS Erişim Anahtarı Kimliğini girin.

AWS Secret KeyAWS hesabının kimliğini doğrulamak üzere kimlik bilgisi olarak sağlamanız gereken erişim anahtarı çiftinin bir parçası olan (diğer parçası Erişim Anahtarı Kimliğidir) AWS Gizli Anahtarını girin.
Maximum Token Count Model tarafından oluşturulan yanıtın uzunluğunu ayarlayın.
TemperatureModelden gelen yanıtın rastgeleliğini kontrol edin. Değeri düşürmek için rastgeleliği düşürün.
Top PBelirteç kullanımının ne kadar olası olduğunu kontrol edin. Değerin düşük olması, daha az olası belirteçlerin daha fazla hariç tutulmasına neden olur.
Top KYanıtta bir sonraki belirteç oluşturulurken kaç belirteç seçiminin göz önünde bulundurulacağını ayarlayın.
Association Field

Benzersiz bir tanımlayıcı içeren giriş veri tablosundan bir alan olan bir ilişkilendirme alanı belirtin.

Döndürülen sonuçlar tablosunun kaynak alanı tablosu ile bir anahtar kullanılarak ilişkilendirilmesi için bir uç nokta isteğinde bulunurken bu alanın kaynak verilerine dahil edilmesi gerekir. Belirtilen alan yanıtta bir alan olarak döndürülür ve yanıtın veri modelindeki kaynak verileri ile ilişkilendirilmesini olanaklı kılar. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Name Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Hub'dan, mevcut bir uygulamadaki Veri yükleme düzenleyicisi kaynağından veya mevcut bir komut dosyasındaki Komut dosyası kodu kaynağından analiz bağlayıcısına bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

 2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın.

 3. Alan altında, bağlantının konumlandırılacağı alanı seçin.

 4. Veri bağlantıları listesinden Anthropic (Amazon Bedrock) öğesini seçin.

 5. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

 6. Oluştur'a tıklayın.

Bağlantınız artık Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içindeki Veri bağlantıları altında listelenir.

Bağlantıyı oluşturduğunuzda bunu kullanarak, talepleri ve platformun taleplere yanıtlarını içeren verileri yükleyebilirsiniz. Ayrıca, grafik ifadelerinde de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!