Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantısından veri seçip yükleyin

Bir bağlantı oluşturduktan sonra verileri seçebilir ve bir Qlik Sense uygulamasına veya komut dosyasına yükleyebilirsiniz. Verileri Veri yükleme düzenleyicisinde veya Komut dosyası kodu içinde yüklersiniz.

Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu içinde bir analiz bağlantısı ile temel iletişimler, en azından aşağıdaki bileşenleri içeren bir komut dosyası olarak formüle edilir:

 • Anthropic öğesine göndermek istediğiniz talep alanını (Veri Alanı) içeren tablo (Yerleşik Tablo).

 • Bağlantınız aracılığıyla Anthropic ile iletişim kuran Anthropic yükleme ifadesi.

Gelişmiş bir kurulumda talep alanı ve ilişkilendirme alanı teknik olarak diğer alanları içeren bir tabloda tanımlanabilir. Ancak talep alanı ve ilişkilendirme alanı aynı girdi tablosunda bulunmalıdır. Bu alanları veri modelinizdeki alanlarla bağladığınızda yanıtların her bir alan değeri için oluşturulduğunu bilmeniz önemlidir.

İstem mühendisliği

Üretken yapay zeka modeline gönderdiğiniz talepleri (genellikle istem olarak bilinir) yazarken, etkileşimde bulunduğunuz platforma ve modele özel talimatları takip edin. İstem mühendisliği hakkında bilgi ve Amazon Bedrock bağlayıcılarına yönelik istemlerinizi nasıl yapılandıracağınız hakkında bazı yönergeler için bkz. İstem mühendisliği yönergeleri.

Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması için istem oluşturma

Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması Mesajlar API'sine bağlanır. Aşağıdaki Claude modellerine erişmek için bu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:

 • Claude 3 Sonnet

 • Claude 3 Haiku

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Bu yapılandırmayı kullanırken komut istemleri belirli bir söz dizimi gerektirmez. Eksiksiz bir örnek için bkz. Örnekler.

Anthropic - Claude yapılandırması için istem oluşturma

Aşağıdaki eski modellere bağlanmak için bu bağlayıcının Anthropic - Claude yapılandırmasını kullanabilirsiniz:

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Bu yapılandırma için yazılan istemler, tamamlamaları başarıyla döndürmek üzere belirli söz dizimi gerektirir. Gereklilikler şunlardır:

 • Her isteme, Human: metniyle ön ek eklenmelidir.

 • Her isteme, Assistant: metniyle son ek eklenmelidir.

 • Human: ön ekinden önce iki satır başı olmalıdır. Bu, ön ekten önce ifadeye chr(10) & chr(10) ekleyerek yapılır.

 • Assistant: son ekinden önce iki satır başı olmalıdır. Bu, son ekten önce ifadeye chr(10) & chr(10) ekleyerek yapılır.

Bir Claude isteminin nasıl yapılandırılacağı ve biçimlendirileceği hakkında bilgi için bkz. Bir istemi oluşturma.

Bunu bir komut dosyasında yapmanın birden fazla yolu olduğunu unutmayın. Eksiksiz bir örnek için bkz. Örnekler.

Anthropic öğesine gönderilecek veri tablosunun oluşturulması

İlk olarak, modele istek olarak gönderdiğiniz verileri içeren bir tablo yüklenmelidir. Bu tablo, her bir hücrenin model tarafından tamamlanacak metni temsil ettiği tek bir veri sütunundan oluşmalıdır. İlişkilendirme Alanı için ikinci bir ek alan olabilir ancak bunun yapılandırmada belirtilen alan adıyla eşleşmesi gerekir. Bu, Amazon Titan öğesine gönderilmeyen ancak etkileşim verilerini entegre ederek bir veri modeli oluşturmak amacıyla yanıtlara eklenen özel bir alandır.

Veri talebi hacimlerine ilişkin hususlar

Veri yüklediğinizde talep alanındaki her satır Anthropic öğesine gönderilir. Bir üçüncü taraf platformuyla etkileşimde bulunmadan önce talep sayısı, taleplerinize dahil edilen veri hacmi ve bağlayıcı yapılandırmanızın üçüncü tarafla finansal sözleşmenizi ve faturalandırma sözleşmelerinizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olun. Harici platformun daha fazla kullanılması, daha yüksek maliyetler oluşmasına neden olabilir.

Anthropic yük deyimini oluşturma

Ayrıca Anthropic ile iletişim kurmak için genişleme söz dizimini kullanarak bir yükleme ifadesi oluşturmanız gerekir. Komut dosyasının bu kısmı Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantınıza başvurur ve istek verilerini göndermek için kullandığınız tablo ve alanların adlarını belirtir (yukarıdaki bölüme bakın). Diğer verilerin yanı sıra, modelin istekteki her satıra verdiği yanıtları içeren ayrı bir tablo yükler.

Komut dosyasının bu bölümünü oluşturmak için kullandığınız bağlantı için Veri seç sihirbazını kullanabilirsiniz. Bu, sağladığınız özelliklerin adlarını içeren bir şablon komut dosyası oluşturur.

Veri yükleme düzenleyicisi veya Komut dosyası kodu uygulamasının Veri kaynakları panelinde kullandığınız bağlantıyı bulun ve Verileri seç öğesine tıklayın. Bu, Veri seç sihirbazını açar.

Veri seç sihirbazını kullanırken iki özellik sağlamanız gerekir:

 • Yerleşik Tablonun adı. Bu, Anthropic hedefine gönderilen talebin bulunduğu tablodur.

 • Veri Alanının adı. Bu, Anthropic hedefine gönderilen istek verilerini içeren alandır.

Alternatif olarak, bunu sihirbazı kullanmadan komut dosyası düzenleyicisine manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Komut dosyası ekle'ye tıkladığınızda, yeni tablo komut dosyasına eklenir. Artık verileri yükleyebilir, ortaya çıkan veri modelini inceleyebilir ve uygulamanızda analiz içeriği oluşturmak için verileri kullanabilirsiniz.

Örnekler

Anthropic - Claude (Messages API)

Aşağıdaki komut dosyası, Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması aracılığıyla Anthropic öğesinden iki tamamlama talep eder.

İstem yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İstem mühendisliği.

Bunun kurulumu şu şekildedir:

 • Yerleşik Tablo: QuestionsClaude.

 • İstemleri içeren Veri Alanı: Question.

 • İlişkilendirme Alanı: Question_ID.

 • Anthropic yük deyimi, Anthropic adlı tablodadır.

QuestionsClaude:

Load * Inline [

Question_ID,Question

1,"show me general ways to help boost a company's sales"
2,"what are the core concepts in accounting?"
3,"how large is the sun?"
];

[Anthropic]:
LOAD
[text],
[stop_reason],
[input_tokens],
[output_tokens],
[model],
[id],
[Question_ID]
EXTENSION endpoints.ScriptEval('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)"}}', QuestionsClaude);

Anthropic - Claude

Aşağıdaki komut dosyası, Anthropic - Claude yapılandırması aracılığıyla Anthropic öğesinden iki tamamlama talep eder. Gerekli söz dizimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Anthropic - Claude yapılandırması için istem oluşturma.

İstem yazma hakkında daha fazla bilgi için bkz. İstem mühendisliği.

Bunun kurulumu şu şekildedir:

 • Yerleşik Tablo: QuestionsClaude.

 • İstemleri içeren Veri Alanı: Intputtextclaude.

 • İlişkilendirme Alanı: RowId.

 • Anthropic yük deyimi, Anthropic adlı tablodadır.

QuestionsClaude:

load RowNo() as RowId,
chr(10) & chr(10) & 'Human:' & Inputtext & chr(10) & chr(10) & 'Assistant:' as Inputtextclaude
Inline [
Inputtext
What is the time in Germany if it's 6 pm in New York?
](delimiter is \n);

[Anthropic]:
LOAD
[completion],
[stop_reason],
[RowId]
EXTENSION endpoints.ScriptEval('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)"}}', QuestionsClaude{RowId,Inputtextclaude});

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!