Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirme ifadelerinde Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantılarını kullanma

Anthropic sorularını ve yanıtlarını komut dosyasını kullanarak uygulamanızın veri modeline eklemenin yanı sıra bu işlemleri doğrudan uygulamanızdaki bir grafikte de gerçekleştirebilirsiniz. Tek bir alan için veriler Anthropic hizmeti ile sizin aranızda ileri geri gönderilir.

Çoğu durumda, bir komut dosyası bağlantısı için kullanılan kod, bazı farklılıklarla birlikte bir grafikte kullanılmak üzere yeniden tasarlanabilir.

Kullanım örneği kullanıcı girişini temel alıyorsa model uç noktalarından alınan verileri görselleştiren etkileşimli grafikler oluşturmak için grafik ifadenizde bir analitik bağlantı ve bunun karşılık gelen sunucu tarafı uzantısı sözdizimini kullanabilirsiniz.

Veri talebi hacimlerine ilişkin hususlar

Grafik ifadelerinde Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantılarının yalnızca bir veya birkaç veri satırı için kullanılması önerilir. Anthropic hedefine büyük miktarda veri göndermek için grafik ifadelerinin kullanılması önerilmez.

Her talepte kaç satır gönderdiğinizin farkında olmanız önemlidir. Bir grafik ifadesinde bağlantının yapılandırılmasındaki hatalar, istenmeden büyük isteklere yol açabilir (örneğin, bir grafikteki veri modelinin yanlış kullanımı nedeniyle aynı soruya sahip aynı satırlar). Bir üçüncü taraf platformuyla etkileşimde bulunmadan önce grafik ifadesi hesaplamasında kullanılan alanların ve bunların veri modelindeki yerinin, üçüncü tarafla finansal sözleşmenizi ve faturalandırma sözleşmelerinizi nasıl etkilediğini bildiğinizden emin olun. Harici platformun daha fazla kullanılması, daha yüksek maliyetler oluşmasına neden olabilir.

Taleplerinizin boyutunu denetlemek ve sınırlamak için bu yönergeleri izleyin:

 • Bağlantıyı yalnızca bir Metin ve görüntü grafiği ifadesinde kullanın. Bir Tablo nesnesinde Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantısı kullanılması, özellikle ifadeyi önceden eklenmiş bir veya daha fazla boyutu olan bir tabloya ekliyorsanız kesinlikle önerilmez.

 • Grafik ifadesi uygulamanızın veri modeline bağlıysa uygulamada yalnızca tek bir seçim yapıldığında grafiği hesaplamak için ifadede bir if deyimi kullanın. Bu, grafiğinizin Anthropic hedefine göndereceği isteklerdeki satır sayısını büyük ölçüde azaltır.

 • Büyük istekler göndermek için bir Anthropic (Amazon Bedrock) bağlantısı kullanıyorsanız verilerin veri modelinize önceden yüklenmesi için bağlantıyı bir grafik ifadesi yerine komut dosyanızda kullanın.

İstem mühendisliği

Üretken yapay zeka modeline gönderdiğiniz talepleri (genellikle istem olarak bilinir) yazarken, etkileşimde bulunduğunuz platforma ve modele özel talimatları takip edin. İstem mühendisliği hakkında bilgi ve Amazon Bedrock bağlayıcılarına yönelik istemlerinizi nasıl yapılandıracağınız hakkında bazı yönergeler için bkz. İstem mühendisliği yönergeleri.

Anthropic - Claude yapılandırması için istem oluşturma

Aşağıdaki eski modellere bağlanmak için bu bağlayıcının Anthropic - Claude yapılandırmasını kullanabilirsiniz:

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Bu yapılandırma için yazılan istemler, tamamlamaları başarıyla döndürmek üzere belirli söz dizimi gerektirir. Gereklilikler şunlardır:

 • Her isteme, Human: metniyle ön ek eklenmelidir.

 • Her isteme, Assistant: metniyle son ek eklenmelidir.

 • Human: ön ekinden önce iki satır başı olmalıdır. Bu, ön ekten önce ifadeye chr(10) & chr(10) ekleyerek yapılır.

 • Assistant: son ekinden önce iki satır başı olmalıdır. Bu, son ekten önce ifadeye chr(10) & chr(10) ekleyerek yapılır.

Bir Claude isteminin nasıl yapılandırılacağı ve biçimlendirileceği hakkında bilgi için bkz. Bir istemi oluşturma.

Örneğin bkz. Hızlı örnekler

Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması için istem oluşturma

Anthropic - Claude (Messages API) yapılandırması Mesajlar API'sine bağlanır. Aşağıdaki Claude modellerine erişmek için bu yapılandırmayı kullanabilirsiniz:

 • Claude 3 Sonnet

 • Claude 3 Haiku

 • Claude 2.1

 • Claude 2

 • Claude Instant 1.2

Bu modellerin komut istemleri belirli bir söz dizimi gerektirmez. Örneğin bkz. Hızlı örnekler

Grafik ifadesi oluşturma

 1. Bir görselleştirmeyi düzenlerken ifade düzenleyicisine girmek için İfade üzerine tıklayın.

 2. İfade düzenleyicisinde ifade alanına bir ifade girin. İfade, sunucu tarafı uzantısı sözdizimi kullanılarak oluşturulmalıdır.

Hızlı örnekler

Burada Anthropic (Amazon Bedrock) bağlayıcısını kullanmaya başlarken kullanılabilecek örnek ifadeler bulabilirsiniz. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurun:

 • İfadeleri yalnızca bir Metin ve görüntü nesnesiyle kullanın.

 • Grafiğin ne zaman yeniden hesaplanacağını kontrol etmek ve uygulamadaki kullanıcı seçimlerine bağlı olarak güncellemek için ifadelerinize bir if ifadesi eklemeyi düşünün.

 • İfadelerin çalışması için connectionname değerini ve tüm alan adlarını kendi bağlantılarınız ve uygulamalarınızla eşleşecek şekilde değiştirmeniz gerekir.

 • Bu bağlayıcının her bir yapılandırması için farklı söz dizimi gereklilikleri vardır. Bkz. İstem mühendisliği.

 Anthropic (Amazon Bedrock) analiz bağlayıcısı için grafik ifadesi örnekleri

Bağlayıcı yapılandırması İfade Özet
Anthropic - Claude endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"completion"}}', chr(10) & chr(10) & 'Human:' & 'Translate this text from English to Spanish: The sun was rising over the new tomorrow with a tinge of excitement.' & chr(10) & chr(10) & 'Assistant:')

Bu ifade, ifadeye girilmiş olan tek bir sorunun Anthropic yanıtını döndürür.

Uyarı notu

Bu ifade bir if ifadesi kullanmaz ve veri modelinizdeki bir alana bağlıysa kullanılması önerilmez. Yalnızca sabit kodlanmış bir değer içeren tek bir giriş hücresine sahip bağımsız bir ifadede kullanım için uygundur.

Anthropic - Claude if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"completion"}}', chr(10) & chr(10) & 'Human:' & vQuestion & chr(10) & chr(10) & ' Assistant:'))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik girdilerine verilen model yanıtı görüntüler.

Anthropic istem gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda kullanıcının ön ek ve son eki girdisine elle girmesi gerektiğini unutmayın.

Farklı bir bağlayıcıyla benzer bir kılavuz için bkz. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

Anthropic - Claude if(count(distinct [BusinessTopic]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"completion"}}', chr(10) & chr(10) & 'Human: write me a sample response from a technical support department for a customer complaint about ' & [BusinessTopic] & chr(10) & chr(10) & ' Assistant:')) Bu örnekte, grafik yalnızca uygulamanın veri modelindeki IssueCategory alanından bir farklı değer seçildiğinde hesaplanır. Modele, bir listesi IssueCategory alanında bulunan genel bir sorun türü hakkında teknik destek departmanından örnek bir yanıt talep eden bir talep gönderilir. Grafik, kullanıcı tarafından seçilen değere bağlı olarak güncellenir.
Anthropic - Claude (Messages API) endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"text"}}', 'Translate this text from English to Spanish: The sun was rising over the new tomorrow with a tinge of excitement.')

Bu ifade, ifadeye girilmiş olan tek bir sorunun Anthropic yanıtını döndürür.

Uyarı notu

Bu ifade bir if ifadesi kullanmaz ve veri modelinizdeki bir alana bağlıysa kullanılması önerilmez. Yalnızca sabit kodlanmış bir değer içeren tek bir giriş hücresine sahip bağımsız bir ifadede kullanım için uygundur.

Anthropic - Claude (Messages API) if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"text"}}',vQuestion))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik girdilerine verilen model yanıtı görüntüler.

Anthropic istem gereklilikleri göz önünde bulundurulduğunda kullanıcının ön ek ve son eki girdisine elle girmesi gerektiğini unutmayın.

Farklı bir bağlayıcıyla benzer bir kılavuz için bkz. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

Anthropic - Claude (Messages API) if(count(distinct [IssueCategory]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"Anthropic_(Amazon_Bedrock)","column":"text"}}', 'Write me a sample response from a technical support department for a customer complaint about ' & [IssueCategory]')) Bu örnekte, grafik yalnızca uygulamanın veri modelindeki IssueCategory alanından bir farklı değer seçildiğinde hesaplanır. Modele, bir listesi IssueCategory alanında bulunan genel bir sorun türü hakkında teknik destek departmanından örnek bir yanıt talep eden bir talep gönderilir. Grafik, kullanıcı tarafından seçilen değere bağlı olarak güncellenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!