Ana içeriğe geç

Seyahat alanları

Seyahat alanları, süreye veya mesafeye göre ISO seyahat alanlarını hesaplar. Döndürülen alan içindeki tüm konumlara belirli bir sürede ya da yol boyunca belirli bir mesafeden daha yakın olarak ulaşılabilir.

Seyahat alanları örneği

İki noktadan ulaşılabilen alanları gösteren bir harita.

Şu birimlerden birini kullanarak seyahat alanını hesaplayabilirsiniz: 

 • Saniye

 • Dakika

 • Saat

 • Metre

 • Yarda

 • Kilometre

 • Mil

Zaman birimi kullanıldığında Seyahat alanı, ilgili zamanda ulaşılan alanı hesaplar. Mesafe birimi kullanıldığında Seyahat alanı, seyahat mesafesi içinde yer alan ve belirtilen mesafeden daha kısa olan alanı hesaplar.

Seyahat alanı hesaplanırken kullanılacak ulaşım türünü seçin. Şu ulaşım türleri kullanılabilir:

 • Kuş uçuşu: Saniyede 10 metre yol katederek uçan bir kuşa göre seyahat alanı hesaplanır.

 • Otomobil: Otomobil kısıtlamalarına sahip yollara göre seyahat alanı hesaplanır.

 • Bisiklet: Bisiklet kısıtlamalarına sahip yollara göre seyahat alanları hesaplanır.

 • Yaya: Yaya kısıtlamalarına sahip yollara göre seyahat alanları hesaplanır.

 • Tır: Tır kısıtlamalarına sahip yollara göre seyahat alanları hesaplanır.

Seyahat alanları işleminde şu alanlar döndürülür:

 • <dataset key column>: Girilen veri kümesinde yer alan anahtar sütun.

 • TravelArea: Seyahat alanını tanımlayan çokgen geometri.

 • Maliyet: Maliyet ve Maliyet birimi için belirtilen maliyet.

 • CostUnit: Maliyet birimi için belirtilen maliyet birimi.

 • Status: Döndürülen durum OK veya failed: olur ve ardından bir hata mesajı görüntülenir.

 • Girdi veri kümesindeki anahtar sütun hariç tüm sütun adlarının önüne veri kümesi adı eklenir.

 1. Veri bağlantıları bölümünde, Qlik GeoOperations bağlantınızda Verileri seç seçeneğine tıklayın.

 2. İşlem bölümünde Seyahat alanları'nı seçin.

 3. Maliyet bölümünde, seyahat alanını hesaplarken seçtiğiniz birimden ne kadar kullanılması gerektiğini girin.

  Manuel olarak girilen bir sayı kullanmak için Değer seçeneğini belirleyin ve maliyeti girin.

  Bir alandaki sayıları kullanmak için Alan seçeneğini belirleyin ve seyahat alanı maliyetinizi içeren alanın adını girin.

 4. Maliyet birimi bölümünde, seyahat alanında kullanılacak birimi seçin.

 5. Ulaşım modu bölümünde seyahat alanını hesaplarken kullanılacak ulaşım biçimini seçin.

 6. Veri kümesi 1 bölümünde işlemde kullanılacak veri kaynağı türünü ve parametrelerini seçin.

  Veri türü ve parametreleri Yükleme işlemindekilerle aynıdır. Veri kümesi parametrelerinin her biri hakkında bilgi edinmek için şuraya bakın:

 7. Tablolar bölümünden yüklenecek tabloyu seçin.

 8. Alanlar bölümünden yüklenecek alanları seçin.

 9. Kod ekle'ye tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!