Gå till huvudinnehåll

Ark

Ett QlikView-dokument kan bestå av ett eller flera ark, där arkobjekten är placerade. Ett ark kan innehålla många arkobjekt. Arken har inget samband med logiken: om två fält är logiskt associerade spelar det ingen roll om de finns på samma eller olika ark. Det logiska resultatet av ett val blir detsamma oavsett.

Anteckning om informationBeroende på om du kör WebView eller AJAX kan några av inställningarna vara avaktiverade.

Ark: Objektmeny

Ark: Egenskaper för Objekt-menyn
Egenskap Detaljer
Egenskaper... Öppnar dialogen Egenskaper för arket.
Nytt arkobjekt Öppnar en dialog där du kan markera ett arkobjekt och dra det till arket.
Välj fält... Öppnar dialogen Fält. Här väljer du vilka fält som ska visas på arket.
Rensa När man klickar på denna knapp tillämpas starturvalet i ett QlikView-dokument. Detta urval kan konfigureras, se Ange raderingsläge nedan.
Radera alla val Upphäver alla val i dokumentet.
Gör till raderingsläge Gör aktuellt urval till Raderingsläge.
Återställ raderingsläge Återställer läget för Radera till inget urval.
Bakåt QlikView minns de 100 senaste valen. Klicka på denna knapp för att gå ett steg bakåt i listan över gjorda val.
Framåt Genom att klicka på Framåt går du ett steg framåt i listan över gjorda val (vilket motsvarar att ångra det senaste Bakåt-kommandot).
Ångra layout Upphäver senast gjorda ändring av layouten.
Gör om layout Upprepar den senast ångrade layoutändringen.
Lås alla val Förhindrar att urval raderas av misstag.
Lås upp alla val Avlägsnar låsningen som beskrevs ovan.
Val Öppnar en Aktuella val-box som visar aktiva val.
Lägg till ark Lägger till ett nytt ark i dokumentet.
Klistra in arkobjekt Klistrar in ett eller flera arkobjekt som tidigare lagts i Urklipp med hjälp av kommandona Klipp ut eller Kopiera.
Skapa snabbdiagram... Öppnar Guiden Snabbdiagram där du kan skapa stapel-, linje- och cirkeldiagram med de mest grundläggande inställningarna.
Lager ... Öppnar dialogen Lager.
Lägg till bokmärke Sparar de aktuella valen som ett bokmärke.
Tag bort bokmärke Öppnar en lista över alla bokmärken i dokumentet. Här kan du välja vilket bokmärke du vill ta bort.
Skicka med bokmärke som länk…

Skapar ett e-postmeddelande med en länk till det aktuella serverdokumentet. Ett tillfälligt serverbokmärke (med information om layout-status) skapas och kodas i URL:en. E-postmottagaren kan använda för att öppna serverdokumentet och se det du ser – under förutsättning att mottagaren har behörighet för dokumentet och dess information.

Begränsningar:  

  • En e-postklient måste konfigureras på datorn för att detta kommando ska fungera.
  • QlikView Server måste vara konfigurerad så att serverbokmärken är tillåtna.
  • Denna funktion stöds inte i extranätsutrullningar.
Ta bort Raderar det markerade objektet.
Uppdatera Uppdaterar QlikView-dokumentet.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com