Gå till huvudinnehåll

Ange önskat språk i AccessPoint

QlikView WebView använder som standard det språk som valts under installationen medan AJAX använder engelska för både AccessPoint och QlikView-dokument. Du kan ändra språkinställningarna i QlikView AccessPoint till ett annat språk. Ditt språkval sparas i en cookie i ett år. För en komplett lista över de språk som stöds se Språk som stöds

Anteckning om information

Om du raderar cookies i webbläsaren måste du ange språk igen. Om du använder flera webbläsare måste du ange ditt språkval i AccessPoint i varje webbläsare.

Anteckning om information

Om du har några QlikView-dokument öppna när du ändrar språk i AccessPoint ändras språket först när de har stängts och öppnats på nytt.

Gör följande:

  1. Logga in på AccessPoint.
  2. Klicka på Favoriter och profil.
  3. Klicka på fliken Profil.
  4. Välj ett språk i listrutan Valt språk.

AccessPoint uppdaterar och visar i det valda språket.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com