Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

NPrinting On-Demand

Du kan skapa rapporter baserade på Qlik NPrinting-mallar genom att använda funktionen On-Demand i WebView-gränssnittet i QlikView. Mer information om hur du installerar tillägget för On-Demand och skapar On-Demand-rapporter finns i följande delavsnitt:

Skapa en Qlik NPrinting-rapport i QlikView

  1. Klicka på knappen On-Demand i verktygsfältet i QlikView-gränssnittet.

    Qlik Nprinting-fönstret öppnas.

  2. Klicka på Skapa en rapport.
  3. Klicka på en rapport för att välja Qlik NPrinting-rapportmallen som du vill använda.
  4. Välj ett exportformat för rapporten.
  5. Klicka på Generera rapport.

Rapportstatusen kommer att visas som I kö. När rapporten är klar kan du hämta en kopia till din dator.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com