Gå till huvudinnehåll

Lager

I denna dialog ser du en lista över de objekt, dimensioner, uttryck och bokmärken som används i dokumentet. Med objekt och bokmärken kan du filtrera och sortera listan med hjälp av de två listrutorna överst.

Filteralternativ (objekt och bokmärken)

Filteralternativ (objekt och bokmärken)
Alternativ Beskrivning
Visa poster som jag har skapat (standard) Visa endast objekt eller bokmärken som du har skapat som användarelement på servern.
Visa delade element Visa endast objekt eller bokmärken som har delats av en annan användare.
Visa dokumentelement Visar endast objekt eller bokmärken som skapas i QlikView-dokumentet. Element som har skapats i WebView-utvecklarläget i QlikView räknas också som dokumentelement.
Visa alla element Visar alla objekt eller bokmärken.

Sorteringsalternativ (objekt och bokmärken)

Du kan sorter listan efter namn, typ, ägare eller datum.

Objekt

En lista över alla objekt i dokumentet. Klicka och dra ett objekt från listan till arket för att skapa en kopia av objektet. Du öppnar egenskapsdialogen för objektet genom att klicka på Engine. Klicka på Remove för att ta bort alla förekomster av objektet från dokumentet. Frågetecknet överst i listan öppnar en liten hjälpdialog.

Dimensioner

En lista över alla dimensioner som används i dokumentet. Härifrån kan du dra en dimension till ett befintligt objekt och ändra på befintliga dimensioner, lägga till det som en ny dimension, ändra ett uttryck eller lägga till det som ett nytt uttryck.

Uttryck

En lista över alla uttryck som används i dokumentet. Härifrån kan du dra en dimension till ett befintligt objekt och ändra på befintliga dimensioner, lägga till det som en ny dimension, ändra ett uttryck eller lägga till det som ett nytt uttryck.

Bokmärken

En lista över alla bokmärken som används i dokumentet. Klicka på ett av bokmärkena för att tillämpa det. Du öppnar egenskapsdialogen för objektet genom att klicka på Engine. Klicka på Remove för att ta bort alla förekomster av objektet från dokumentet. Frågetecknet överst i listan öppnar en liten hjälpdialog. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från Lagret. Från Lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com