Ga naar hoofdinhoud

Werkblad

Een QlikView-document kan een of meerdere werkbladen bevatten, waarop de werkbladobjecten worden geplaatst. Elk werkblad kan vele objecten bevatten. De werkbladen spelen geen rol bij de logische verbindingen in QlikView - als twee velden logisch met elkaar zijn verbonden, maakt het niet uit of ze op hetzelfde werkblad of op verschillende werkbladen staan. Het logische resultaat van gemaakte selecties is hetzelfde.

InformatieAfhankelijk van het feit of u werkt met WebView of AJAX, zijn sommige van deze instellingen mogelijk niet beschikbaar.

Werkblad: Menu Object

Werkblad: Eigenschappen menu Object
Eigenschap Details
Eigenschappen... Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen van het werkblad.
Nieuw object Hiermee opent u een dialoogvenster van waaruit u een object naar het werkblad kunt slepen.
Velden selecteren... Hiermee opent u het dialoogvenster Velden. Hier kunt u de velden selecteren die in het huidige werkblad moeten worden getoond.
Wissen Klik op deze knop om de beginselectie van een QlikView-document toe te passen. Deze kan worden geconfigureerd, zie Beginstatus instellen hieronder.
Alle selecties wissen Hiermee wordt de selectie van alle geselecteerde waarden in het document opgeheven.
Beginstatus instellen Hiermee stelt u de huidige selectie in als Beginstatus.
Beginstatus herstellen Hiermee zet u de Beginstatus terug op geen selecties.
Vorige In QlikView worden de laatste 100 selecties onthouden. Door op deze knop te klikken, gaat u een stap terug in de lijst van selecties.
Volgende Door op Vooruit te klikken, gaat u een stap vooruit in de lijst van selecties (gelijk aan het annuleren van de laatste opdracht Terug).
Ongedaan maken Hiermee wordt de laatste opmaakactie ongedaan gemaakt.
Opmaak opnieuw Hiermee wordt de laatste handeling voor het ongedaan maken van de opmaak opnieuw uitgevoerd.
Alle selecties vergrendelen Hiermee wordt voorkomen dat selecties per ongeluk worden gewist.
Alle selecties ontgrendelen Hiermee wordt de hierboven omschreven vergrendeling weggenomen.
Selecties Hiermee wordt het venster Huidige selecties geopend waarin u de actieve selecties kunt zien.
Werkblad toevoegen Hiermee wordt een nieuw werkblad aan het document toegevoegd.
Werkbladobject plakken Hiermee plakt u een werkbladobject dat eerder op het Klembord is geplaatst via de opdracht Knippen of Kopiëren in het QlikView-document.
Snelle grafiek maken... Hier wordt het dialoogvenster Wizard Snelle grafiek geopend waarin u staaf-, lijn- en cirkelgrafieken kunt maken met alleen basisinstellingen.
Bibliotheek... Hiermee opent u het dialoogvenster Bibliotheek.
Bladwijzer toevoegen Hiermee wordt de huidige set selecties opgeslagen als een bladwijzer.
Bladwijzer verwijderen Hiermee opent u een keuzelijst met alle bladwijzers in het document. Hier kunt u kiezen welke bladwijzer u wilt verwijderen.
E-mail met bladwijzer als koppeling

Hiermee wordt een e-mailbericht gemaakt met een URL-koppeling naar het huidige serverdocument. Een tijdelijke serverbladwijzer wordt gemaakt (inclusief opmaakstatus) en gecodeerd in de URL. De ontvanger van het e-mailbericht kan via de URL-koppeling het serverdocument openen en zien wat u ziet, als diegene tenminste beschikt over voldoende toegangsrechten voor het document en de gegevens daarin.

Beperkingen:  

  • Deze opdracht werkt alleen als er een e-mailclient is geconfigureerd.
  • Serverbladwijzers zijn alleen beschikbaar als de QlikView Server is geconfigureerd.
  • Deze functie wordt niet ondersteund in extranet-implementaties.
Verwijderen Hiermee verwijdert u het geselecteerde item.
Vernieuwen Hiermee wordt het QlikView-document vernieuwd.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!

Neem deel aan het Analytics Modernization Program

Remove banner from view

Moderniseer zonder uw waardevolle QlikView-apps op het spel te zetten met het Analytics Modernization Program. Klik hier voor meer informatie of om contact op te nemen: ampquestions@qlik.com