Gå till huvudinnehåll

Verktygsfält

Verktygsfältet överst i webbläsaren innehåller följande ikoner:

Ikoner i verktygsfältet
Ikon Beskrivning
Ikon för Radera Visar starturvalet i ett QlikView-dokument.
Ikon för Tillbaka Backar ett steg i listan över gjorda val.
Ikon för Framåt Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan.
Ikon för Ångra layout Upphäver senast gjorda ändring av layouten.
Ikon för Gör om layout Upprepar den senast ångrade layoutändringen.
Ikon för Lås Låser alla valda värden.
Ikon för Lås upp Låser upp alla låsta värden.
Ikon för Val Öppnar aktuella val-fönstret.
Ikon för Anteckningar

Öppnar fönstret Anteckningar och kommentarer där du kan visa anteckningar.

Notes and Comments

Ikon för Databas

Öppnar dialogen Lager.

Lager

Ikon för Nytt arkobjekt

Öppnar dialogen Nytt arkobjekt där du kan välja ett objekt och dra det till arket.

New Sheet Object

Ikon för Välj fält

Öppnar dialogen Fält.

Fields

Ikon för Lägg till bokmärke

Öppnar dialogen Lägg till bokmärke. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från lagret. Från lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Ikon för Ta bort bokmärke Öppnar en lista över alla bokmärken i dokumentet. Välj ett bokmärke för att ta bort det.
Listruta för Välj bokmärke Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet. Du kan söka efter bokmärken med namnet eller välja dem i listrutan.
Listruta för Välj rapport Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet. Du kan söka efter rapporter med namnet eller välja dem i listrutan.
Ikon för Hjälp Öppnar hjälpen.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com