Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Qlik Cloud

Qlik Cloud-målet används för att lagra data som behövs för att skapa QVD. Data sparas i en Amazon S3 bucket. Du kan antingen använda hanterat utrymme i Qlik eller ditt eget lagringsutrymme.

För information om hur du kopplar till Qlik Cloud, se Amazon S3 (endast på engelska).

Behörigheter som krävs för mellanlagringsdata

 • Du måste ha en Amazon S3-bucket som finns tillgänglig från Data Movement gateway-datorn.

  Mer information om hur du registrerar dig för Amazon S3 finns på http://aws.amazon.com/s3/.

 • Bucket-inloggningsuppgifter: Anteckna namn, åtkomstnyckel och hemlig åtkomstnyckel till Bucket – du måste ange dessa i inställningarna för Amazon S3 koppling.
 • Bucket-åtkomstbehörigheter: Följande bucket-åtkomstbehörigheter krävs:

   
  {
  	"Version": "2012-10-17",
  	"Statement": [
  	  {
  	   "Sid": "Stmt1497347821000",
  	   "Effect": "Allow",
  	   "Action": [
          "s3:GetBucketLocation",
          "s3:ListBucket"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET_NAME"
        ]
      },
      {
        "Sid": "Stmt1497344984000",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "s3:PutObject",
          "s3:GetObject",
          "s3:DeleteObject"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET_NAME/target_path",
          "arn:aws:s3:::YOUR_BUCKET_NAME/target_path/*"
        ]
      }
    ]
  }
  

Där YOUR_BUCKET_NAME är namnet på din bucket och target_path är den avsedda platsen för målfilerna i din bucket.

Anteckning om information

Om målsökvägen är bucketroten, specificerar du “/target_path” med en tom sträng.

Qlik Data Gateway – dataflytt förutsättningar

Du måste uppfylla följande krav på Data Movement-gatewaydatorn.

 • Kontrollera att inställningarna för tid och tidszon på Data Movement gateway-maskinen är korrekta. Detta krävs för att säkerställa:

  • Korrekt synkronisering av Full Load- och CDC-uppgifter.
  • Korrelation mellan transaktionsloggtiden och den faktiska tiden.
 • Data Movement gateway ansluter till AWS med SSL. Detta kräver att det finns ett lämpligt CA-certifikat på Data Movement gateway-maskinen, annars misslyckas anslutningen. Syftet med CA-certifikatet är att autentisera äganderätten till AWS-servercertifikatet.

  Kontrollera att det nödvändiga CA-certifikatet finns på följande plats på Linux-maskinen:

  /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

  Om det inte finns är den enklaste lösningen att kopiera certifikatpaketet från en annan Linux-maskin.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!