Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Google Cloud-lagring

Google Cloud Storage kan användas som:

  • Ett molnförberedelseområde när Databricks används som en dataplattform i Qlik Cloud Data Integration. I molnförberedelseområdet förbereds data och ändringar innan de tillämpas och lagras.
  • Ett mål i en "Mellanlagra data i datasjö"-replikeringsuppgift.

Begränsningar och överväganden

Följande begränsningar gäller:

  • Fullständigt LOB-läge stöds inte.
  • Databasnamn, schemanamn eller tabellnamn som innehåller snedstreck (/) eller omvända snedstreck (\) stöds inte.

Förutsättningar

JSON-autentiseringsuppgifterna som anges i anslutningsinställningarna måste vara till ett konto som har läs- och skrivåtkomst till angiven bucket.

Ställa in anslutningsegenskaper för Google Cloud Storage

Välj Google Cloud Storage-målkopplingen och ange sedan följande inställningar:

Datamål

Datagateway: Välj den Gateway för dataflytt som kommer att användas för att testa kopplingen till Google Cloud Storage. Den ska vara samma Gateway för dataflytt som distribueras för att mellanlagra data från datakällan.

Anslutningsegenskaper

  • Servicekontonyckel: JSON-autentiseringsuppgifterna till servicekontonyckeln med läs- och skrivåtkomst till Google Cloud Storage-bucketen. Klicka på Ladda upp och välj JSON-filen med servicekontonyckeln.

    Anteckning om informationDen angivna kontonyckeln måste ha läs- och skrivåtkomst till den angivna bucketen och mappen.
  • Bucketnamn: Google Cloud Storage-bucket.

Interna egenskaper

Interna egenskaper är till för speciella användarfall och visas därför inte i dialogen. De ska bara användas om Qlik-supporten uppmanar dig att göra det.

Använd Skapa ny- och Avbryt-knapparna till höger om fälten för att lägga till och ta bort egenskaper efter behov.

Namn

Visningsnamnet för anslutningen.

Datatypsmappning

Följande tabell visar standardmappningen från Qlik Cloud-datatyper till Google Cloud Storage-datatyper.

Anteckning om informationDatatypsmappningarna är bara relevanta om alternativet Skapa metadatafiler i målmappen i uppgiftsinställningarna "Mellanlagra data i datareservoar" har aktiverats.

Mappa från Qlik Cloud-datatyper till Google Cloud Storage

Qlik Cloud- och Google Cloud Storage-datatyper
Gateway för dataflytt-datatyper Google Cloud Storage-måldatatyper

Datum

Datum

Tid

Tid

Datum och tid:

Datum och tid:

Byte

BYTES (längd)

BLOB

BLOB

REAL4

REAL4 (7)

REAL8

REAL8 (14)

INT1

INT1 (3)

INT2

INT2 (5)

INT4

INT4 (10)

INT8

INT8 (19)

UINT1

UINT1 (3)

UINT2

UINT2 (5)

UINT4

UINT4 (10)

UINT8

UINT8 (20)

Numerisk

NUMERIC (p,s)

sträng

STRING (längd)

WSTRING

STRING (längd)

CLOB

CLOB

NCLOB

NCLOB

BOOLEAN

BOOLEAN (1)

Mappning från Qlik Cloud-datatyper till Parquet

När Parquet ställs in som filformat kommer datatypsmappningarna att se ut som följer på grund av det begränsade antalet datatyper som stöds av Parquet:

Datatypsmappningar i Parquet
Qlik Cloud-datatyp Primitive Parquettyp Logisk typ

BOOLEAN

BOOLEAN

 

INT1

INT32

INT(8, true)

INT2

INT32

INT(16, true)

INT4

INT32

 

INT8

INT64

 

UINT1

INT32

INT(8, false)

UINT2

INT32

INT(16, false)

UINT4

INT64

 

UINT8

INT64

INT(64, false)

REAL4

FLOAT

 

REAL8

DOUBLE

 

Numerisk

FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16)

DECIMAL (precision, skala)

sträng

BYTE_ARRAY

sträng

WSTRING

BYTE_ARRAY

sträng

Byte

BYTE_ARRAY

 

BLOB

BYTE_ARRAY

 

CLOB

BYTE_ARRAY

sträng

NCLOB

BYTE_ARRAY

sträng

Datum

INT32

Datum

Tid

INT32

TIME (UTC=true, unit=MILLIS)

Datum och tid:

INT64

TIMESTAMP (UTC=true, unit=MICROS)

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!