Ana içeriğe geç

Kimlik sağlayıcıları

Qlik Sense Enterprise SaaS hizmetinde, dağıtımınızı kurarken halihazırda mevcut olan bir kimlik sağlayıcısı (IdP) kullanmayı seçebilirsiniz. Qlik Account kullanmayı da seçebilirsiniz. Qlik Sense Business uygulamasında yalnızca Qlik Account kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik'te Güven ve Güvenlik.

Bilgi notuKimlik sağlayıcısının nasıl kurulacağı hakkında bilgi edinmek için bkz. Kimlik sağlayıcılarını ayarlama.

Bu konuda, Qlik Sense Enterprise SaaS içinde kimlik sağlayıcı ayarlarının nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır. Kimlik sağlayıcısı tarafında da yapılandırmalar yapmanız gerekir. Bu yapılandırmaların yönergeleri için aşağıdaki kaynaklara bakın:

Qlik Sense Enterprise SaaS için IDP olarak Salesforce.com adresini kullanma (OIDC kimlik doğrulaması)

Qlik Sense Enterprise SaaS için IDP olarak Active Directory Federation Services'ı kullanma

Nasıl yapılır?: Qlik Sense Enterprise SaaS'ı IdP olarak Azure AD'yi kullanacak şekilde yapılandırma

Bilgi notu

Qlik Sense Enterprise SaaS kullanıcılarınız Qlik Sense Mobile for SaaS kullanıyorsa, aşağıdaki kimlik sağlayıcılarından birini kullanmanız gerekir:

  • Okta

  • Auth0

  • Salesforce

  • Azure AD

  • Qlik Account (Qlik Sense Enterprise SaaS - Government (US) ile kullanılmaz)