Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Redigera en befintlig IdP-konfiguration

Du kan göra ändringar i en befintlig IdP-konfiguration.

Gör följande:

  1. Öppna delavsnittet Identitetsleverantör i Management Console.

  2. Längst till höger i tabellen klickar du på ... vid den IdP du vill redigera.

    Nu visas en undermeny med alternativ för att aktivera/inaktivera, validera, redigera och ta bort IdP:er.

Aktivera och inaktivera IdP

Du kan ha flera interaktiva IdP:er konfigurerade parallellt, men bara en kan vara aktiv vid varje tillfälle. Övriga måste inaktiveras eller tas bort. När du inaktiverar en interaktiv IdP återgår du automatiskt till Qlik Account-konfigurationen. Mer information finns i Ta bort IdP:n.

Validera IdP:n

Validering sker automatiskt när en interaktiv IdP sparas, men om det behövs kan du även utlösa en aktivering manuellt, till exempel efter att du har redigerat IdP:n. När du väljer Validera tas du till identitetsleverantören för inloggning, och sedan följer andra valideringssteg.

Redigera IdP:n

Du kan redigera alla IdP-typer. Efter en redigering ska du validera ändringarna för att försäkra dig om att IdP:n fungerar korrekt. Alternativet Validera är inte tillgängligt för Machine-to-Machine-konfigurationer.

Ta bort IdP:n

IdP-standard är Qlik Account. Du kan byta till valfri företags-IdP. Om du senare väljer att ta bort denna företags-IdP måste du vara medveten om konsekvenserna.

Anteckning om varningOm du tar bort en identitetsleverantör kan det göra klientorganisationen otillgänglig för användare.

När du tar bort en företags-IdP återställs klienten till Qlik Account. Användare som har åtkomst till klienten via borttagen företags-IdP kan inte längre logga in och de kan inte heller komma åt innehåll de skapat. Deras innehåll är emellertid synligt för huvudadministratörer för Qlik Account, som kan ändra ägare.

Om dessa användare tidigare använde Qlik Account med samma e-postadress som för företags-IdP:n, så bevaras allt innehåll som skapats under tiden med Qlik Account.

Anteckning om informationIstället för att ta bort IdP:n kan du inaktivera IdP:n. Klientorganisationen återgår då till Qlik Account.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!