Przeskocz do zawartości głównej
Przeglądanie zdarzeń systemowych

NA TEJ STRONIE

Przeglądanie zdarzeń systemowych

Przeglądaj zdarzenia w Konsola zarządzania, na stronie Zdarzenia.

Na stronie zdarzeń można śledzić zdarzenia w systemie i uzyskiwać informacje o typach zdarzeń oraz użytkownikach, którzy je zainicjowali.

InformacjaZdarzenia są archiwizowane po 90 dniach. Zarchiwizowane zdarzenia nie są usuwane.
Zdarzenia w Konsoli zarządzania
Właściwość Opis
Data Data i godzina w formacie UTC.
Źródło Źródło informacji o zdarzeniu.
Typ zdarzenia Typ zdarzenia. Patrz przykłady.
Użytkownik Użytkownik, który zainicjował to zdarzenie. Jeśli wyświetlenie nazwy użytkownika jest niemożliwe, wówczas wyświetlany jest identyfikator użytkownika.
Strzałka w prawo Kliknij strzałkę w prawo, aby wyświetlić dodatkowe informacje ze źródła lub zdarzenia.

W tabeli można sortować, korzystając ze strzałek w nagłówku właściwości i filtrować za pomocą lejka. Do odświeżania i resetowania po filtrowaniu użyj przycisków.

Przykłady źródeł:

 • com.qlik/licenses
 • com.qlik/engine
 • com.qlik/edge-auth

Przykłady zdarzeń:

 • app.created
 • user-session.begin
 • assignment.added
 • assignment.revoked

Jak odzyskać zarchiwizowane zdarzenia za pomocą interfejsu audytu API

W tym przykładzie Postman służy do pobierania zdarzeń, które zostały zarchiwizowane.

Przygotowanie

Zanim wyślesz żądanie, sprawdź, czy masz wymagane elementy:

 • adres URL klastra Qlik Sense;
 • klucz API wymagany do wysyłania autoryzowanych żądań do API — zob. Zarządzanie kluczami API.

Pobieranie zarchiwizowanych zdarzeń

Wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Postman.
 2. Ustaw metodę HTTP na GET.

 3. Wprowadź następującą ścieżkę w obszarze URL, w tym parametr daty do filtrowania zarchiwizowanych zdarzeń:

  {url}/api/v1/audits/archive?date=yyyy-mm-dd

  Pełny adres URL powinien wyglądać mniej więcej tak:

  https://abc.us.example.com/api/v1/audits/archive?date=2019-11-16

 4. Wybierz Autoryzacja. Z listy rozwijanej Typ wybierz Token okaziciela. Wprowadź klucz API w polu Token.

 5. Kliknij Wyślij.

  Odpowiedź JSON z interfejsu API powinna wyglądać mniej więcej tak:

  { "data": [ { "source": "com.qlik/edge-auth", "contentType": "application/json", "eventType": "com.qlik.user-session.begin", "eventId": "ykaaY1j2yZvClvwN6pmbO_3tjZeoVoBb", "eventTime": "2019-11-16T17:29:50.273Z", "tenantId": "bOowHi6pxn0GaUcXIna4oFco62ag9uoH", "userId": "fSuVsk3HjaeBeiSoyNWdbwH6zwr4T-Jq", "data": { "subject": "okta\\00ukoxpallpY4QRs70x7" } }, { … } ] }