Przeskocz do zawartości głównej

Store

Instrukcja Store tworzy plik QVD, CSV lub text.

Składnia:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Ta instrukcja utworzy jawnie nazwany plik QVD, CSV lub TXT.

Instrukcja może eksportować pola tylko z jednej tabeli danych. W przypadku eksportowania pól z kilku tabel należy wcześniej wykonać w skrypcie jawną instrukcję join, aby utworzyć tabelę danych do wyeksportowania.

Wartości tekstowe są eksportowane do pliku CSV w formacie UTF-8. Możliwe jest określenie ogranicznika — zobacz opis instrukcji LOAD. Instrukcja store do pliku CSV nie obsługuje eksportu BIFF.

Możesz określić, czy plik ma zostać zapisany w Twojej przestrzeni prywatnej, czy w przestrzeni udostępnionej, do której masz uprawnienia do zapisu. Jeśli zapiszesz w przestrzeni udostępnionej, członkowie będą mogli używać tych danych w celu tworzenia aplikacji w tej przestrzeni. Zob.: Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Argumenty:  

Argumenty polecenia Store
Argument Opis
fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

Lista wybieranych pól. Użycie znaku * jako listy pól oznacza wszystkie pola. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname jest tekstem identycznym z nazwą pola w tabeli table. (Jeśli nazwa pola zawiera spacje lub inne znaki niestandardowe, musi być ujęta w proste podwójne cudzysłowy lub nawiasy kwadratowe).

aliasname jest alternatywną nazwą dla pola, która będzie używana w wynikowym pliku QVD lub CSV.

table Etykieta skryptu reprezentująca już załadowaną tabelę do użycia jako źródło danych.
filename

Nazwa pliku docelowego wraz z poprawną ścieżką połączenia do danych istniejącego folderu.

Przykład:  

  • Przestrzeń prywatna: [lib://DataFiles/xyz.qvd]

    Gdy używane jest połączenie DataFiles, wówczas nie można utworzyć hierarchii folderów ani utworzyć do niej odniesienia. Nie jest obsługiwana na przykład następująca składnia: [lib://DataFiles/subfolder1/xyz.qvd]

  • Przestrzeń udostępniona: [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/xyz.qvd]
format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Specyfikacja formatu obejmuje tekst txt dla plików tekstowych albo tekst qvd dla plików qvd. Jeśli specyfikacja formatu będzie pominięta, wówczas zostanie przyjęty format qvd.
InformacjaW rozszerzeniach plików powiązań DataFiles rozróżniana jest wielkość liter. Na przykład: .qvd.

Przykłady:  

Store mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store Name, RegNo from mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store Name as a, RegNo as b from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store mytable into [lib://DataFiles/myfile.txt] (txt);

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.csv] (txt);

Store * from mytable into [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/myfile.qvd];