Przeskocz do zawartości głównej
Alias

NA TEJ STRONIE

Alias

Instrukcja alias służy do ustawiania aliasu, który będzie używany jako nazwa pola we wszystkich wystąpieniach tego pola w skrypcie.

Składnia:  

alias fieldname as aliasname {,fieldname as aliasname}

Argumenty:  

Argumenty
Argument Opis
fieldname Nazwa pola w danych źródłowych
aliasname Alias, który ma być użyty zamiast niej

Zob. także