Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca z plikami QVD

Plik QVD (QlikView Data) zawiera tabelę danych wyeksportowanych z aplikacji Qlik Sense lub ze skryptu. QVD to własnościowy format Qlik, który może być zapisywany i odczytywany wyłącznie przez programy Qlik Sense i QlikView. Format pliku jest zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnej szybkości odczytu danych przez skrypty przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Format pliku jest zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnej szybkości odczytu danych przez skrypty przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Odczyt danych z pliku QVD jest zazwyczaj 10–100 razy szybszy niż odczyt z innych źródeł danych.

Dostępne są dwa tryby odczytu plików QVD: standardowy (szybki) i zoptymalizowany (szybszy). Wybrany tryb jest automatycznie określany przez silnik obsługi skryptów.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące ładowania zoptymalizowanego. Nazwy pól można zmieniać, ale wykonanie jakiekolwiek operacji wymienionych poniżej doprowadzi do wyłączenia ładowania zoptymalizowanego i spowoduje ładowanie standardowe.

 • Jakiekolwiek transformacje pól, które są ładowane.
 • Użycie klauzuli where, co spowoduje, że program Qlik Sense rozpakuje rekordy.
 • Użycie polecenia Map względem ładowanego pola.

Zastosowania plików QVD

Pliki QVD mogą być używane do wielu celów i w dowolnej sytuacji więcej niż jeden plik może mieć zastosowanie. Można wskazać co najmniej cztery typowe zastosowania:

 • Zmniejszenie obciążenia serwerów baz danych

  Można znacznie zmniejszyć ilość danych pobieranych z zewnętrznych źródeł danych. Pozwala to ograniczyć obciążenie zewnętrznych baz danych i natężenie ruchu w sieci. Poza tym gdy kilka skryptów korzysta z tych samych danych, wystarczy tylko raz załadować takie dane ze źródłowej bazy danych do pliku QVD. Inne aplikacje lub skrypty mogą używać tych samych danych za pośrednictwem tego pliku QVD.

 • Konsolidowanie danych z wielu aplikacji

  Instrukcja skryptu binary pozwala załadować dane z jednej aplikacji do innej aplikacji lub skryptu, natomiast użycie plików QVD umożliwia łączenie w skrypcie ładowania danych z dowolnej liczby aplikacji lub innych źródeł danych. Dzięki temu aplikacje i skrypty mogą na przykład konsolidować podobne dane z różnych jednostek organizacyjnych.

 • Ładowanie przyrostowe

  Typowym zastosowaniem plików QVD jest ładowanie przyrostowe, czyli ładowanie jedynie nowych rekordów z rosnącej bazy danych.

 • Więcej informacji zawiera temat Ładowanie nowych i zaktualizowanych rekordów za pomocą funkcji ładowania przyrostowego.

  Informacja

  Aby zobaczyć, jak społeczność Qlik wykorzystuje Automatyzacja aplikacji Qlik do poprawy czasów ładowania QVD, zobacz temat Jak podzielić QVD za pomocą automatyzacji, aby poprawić przeładowania.

Tworzenie plików QVD

Plik QVD można utworzyć i nazwać za pomocą polecenia Store w skrypcie ładowania. W skrypcie należy określić, że wcześniej wczytana tabela lub część takiej tabeli ma zostać eksportowana do pliku o podanej nazwie i lokalizacji.

Więcej informacji zawiera temat Store.

Odczyt danych z plików QVD

Istnieje kilka metod wczytania pliku QVD lub uzyskania do niego dostępu:

 • Załadowanie pliku QVD jako jawnego źródła danych. Instrukcje LOAD w skrypcie mogą się odwoływać do plików QVD tak samo jak do innych plików tekstowych (csv, fix, dif, biff itp.).

  Na przykład:

  • LOAD * from [lib://DataFiles/xyz.qvd];
  • LOAD Name, RegNo from [lib://DataFiles/xyz.qvd];
  • LOAD Name as a, RegNo as b from [lib://DataFiles/xyz.qvd];
 • Dostęp do plików QVD z poziomu skryptu. Dane zawarte w nagłówku XML pliku QVD można pobierać za pomocą odpowiednich funkcji skryptowych o nazwach zaczynających się na qvd.

Format QVD

Plik QVD mieści dokładnie jedną tabelę danych i obejmuje trzy części:

 • Nagłówek.

  InformacjaJeśli plik QVD został wygenerowany przez program QlikView, nagłówek jest poprawnie sformułowanym nagłówkiem XML w zestawie znaków UTF-8. Nagłówek opisuje pola tabeli, układ podanych dalej informacji i inne metadane.
 • Tabele symboli w formacie ze wstawianiem bajtów.
 • Rzeczywiste dane tabeli w formacie ze wstawianiem bitów.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!