Przeskocz do zawartości głównej

Organizowanie kodu skryptu

NA TEJ STRONIE

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE

Organizowanie kodu skryptu

Skrypt można podzielić na sekcje, aby nadać mu określoną strukturę. Skrypt jest wykonywany w kolejności występowania sekcji, od góry do dołu. Skrypt musi zawierać co najmniej jedną sekcję.

Sekcje Główne, Słownik i Kalendarz w edytorze ładowania danych.

Sekcje w Edytorze ładowania danych

Po dodaniu danych za pomocą polecenia Dodaj dane powstanie sekcja skryptu ładowania danych o tytule Sekcja automatycznie wygenerowana zawierająca kod skryptu wymagany do załadowania danych.

Więcej informacji o edycji skryptu ładowania danych zawiera sekcja Edytowanie skryptu ładowania danych.

Praca z sekcjami skryptów

Istnieje kilka sposobów organizowania sekcji skryptów:

  • Kliknij Utwórz nowy, aby wstawić nowe sekcje skryptów w celu uporządkowania kodu. Nowa sekcja zostanie wstawiona po aktualnie wybranej sekcji.
  • Kliknij przycisk Anuluj obok karty sekcji, aby usunąć tę sekcję. Konieczne jest potwierdzenie usunięcia.

    Uwaga: Usunięcia sekcji skryptu nie można cofnąć.
  • Kliknij nazwę sekcji i odpowiednio ją zmodyfikuj. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter lub kliknij poza sekcją.
  • Umieść kursor myszy na symbolu przeciągania paski przeciągania i przeciągnij sekcję, aby zmienić kolejność.
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: