Przeskocz do zawartości głównej

Kurs — Dostosowywanie sposobu interpretowania danych przez Insight Advisor

Witamy w kursie, podczas którego dowiesz się, jak dostosowywać sposób interpretowania danych przez Insight Advisor w Qlik Sense.

Po załadowaniu danych do aplikacji możesz dostosować sposób, w jaki Insight Advisor interpretują Twoje dane. Insight Advisor mogą się nauczyć interpretować relacje w modelu danych poprzez uczenie się oparte na precedensach. Jeśli znasz model danych i wiesz, jak chcesz używać pól, możesz zamiast tego zdefiniować model logiczny w logice biznesowej dla programu Insight Advisor. W ten sposób możesz zapewnić, że Insight Advisor będą oferować najtrafniejsze wyniki użytkownikom Twojej aplikacji.

Czego się nauczysz?

Po ukończeniu tego kursu będziesz umieć używać logiki biznesowej do definiowania modelu logicznego aplikacji. Zrozumiesz, jak logika biznesowa wpływa na wyniki w programie Insight Advisor.

Kto powinien ukończyć ten kurs

Użytkownik powinien znać podstawy obsługi Qlik Sense. Oznacza to, na przykład, umiejętność ładowania danych oraz tworzenia aplikacji i wizualizacji w arkuszach.

Wymagany jest dostęp do Menedżera danych i możliwość ładowania danych w Qlik Sense SaaS.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem?

Pobierz ten pakiet i rozpakuj go:

Aplikacja kursu logiki biznesowej Wniosków

Ten pakiet zawiera kopię aplikacji Tutorial - Business logic i plik Excel TutorialData. Prześlij te pliki do przestrzeni w swoim hubie. Otwórz aplikację i przejdź do funkcji Edytor ładowania danych. Kliknij polecenie Ładuj dane, aby załadować dane aplikacji.

InformacjaAby pokazywać względne porównania możliwe w różnych okresach kalendarzowych, TutorialData.xlsx zawiera dane dotyczące przyszłych dat. Skrypt ładowania aplikacji aktualizuje dane w aplikacji dla bieżącej daty ładowania. Zrzuty ekranu w tym kursie będą się różnić w zależności od daty załadowania danych.

Lekcje w kursie

Zagadnienia w kursie należy wykonywać kolejno. Jednak w każdej chwili można przerwać i kontynuować później.

Dodatkowe materiały i zasoby

Twoja opinia jest ważna

Doceniamy wszelkie informacje zwrotne od naszych użytkowników. Powiedz, co o nas myślisz w poniższej sekcji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE: