Przeskocz do zawartości głównej

Rozumienie danych za pomocą narzędzi katalogu

Narzędzia katalogu danych pomagają zwiększyć efektywność procesów związanych z danymi przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dostęp do krytycznych metadanych biznesowych oraz możliwość stosowania znaczników zdefiniowanych przez użytkownika i klasyfikacji są niezbędne dla analityków danych i grup biznesowych. Administratorzy danych mogą weryfikować dokładność zawartości danych i optymalizować proces wykrywania prawidłowości dotyczących danych, przypisując i edytując metadane biznesowe (nazwy, opisy, znaczniki i klasyfikacje). Użytkownicy Business Intelligence i twórcy aplikacji mogą konfigurować spersonalizowane znaczniki, stosować klasyfikacje oraz przeglądać próbki zestawów danych i statystyki profilu, aby zestawy danych były łatwe do znalezienia i zawierały właściwe informacje.

Narzędzia katalogu są szczególnie przydatne w odniesieniu do nowych i już istniejących zestawów danych, do których użytkownik ma dostęp w swoich przestrzeniach prywatnych i udostępnionych. Użytkownicy mają wgląd w pliki danych, które pomagają im uzyskiwać wnioski i dokonywać ustaleń dotyczących danych. Użytkownicy mogą zobaczyć, skąd dane pochodzą, jakiego są rodzaju oraz jak najlepiej je analizować i wykorzystywać. Te informacje pomagają w ustaleniu, czy należy utworzyć nową aplikację z danymi, czy też załadować dane do istniejącej już aplikacji.

W hubie w chmurze dostępne są następujące opcje Katalogu do procesu data discovery i zarządzania metadanymi biznesowymi:

 • Przegląd zestawu danych: Tutaj można przejrzeć informacje biznesowe i techniczne dotyczące zestawu danych. Szczegóły obejmują typ pliku źródłowego, przestrzeń, znaczniki czasu i ostatniej modyfikacji, liczbę pól i wierszy, twórcę i właściciela, wskaźniki wykorzystania, zastosowane znaczniki i typowe klasyfikacje danych. Pełną listę zawiera temat Zarządzanie metadanymi zestawu danych.
 • Oznaczanie danych w celu usprawnienia wyszukiwania: Znaczniki są metaznacznikami umożliwiającymi filtrowanie, które pomagają w porządkowaniu i odkrywaniu danych. Użytkownicy przypisują znaczniki, które można wyszukiwać w celu szybkiego uzyskiwania dostępu do zasobów danych i ich identyfikacji.
 • Widoki profilu danych i próbkowanie: Katalog profiluje zestawy danych przy użyciu statystyk, takich jak nazwa, typ danych, wartości próbek, najczęściej występujące wartości i częstotliwość występowania wartości, a także liczby wartości odrębnych. Użytkownicy wybierają interesujące ich statystyki profilu, aby odkrywać trendy i anomalie w danych. Informacje o wizualizacji danych pól oraz listę dostępnych statystyk profilu zawiera temat Zarządzanie metadanymi na poziomie pól i profilowanie danych .
 • Klasyfikacje zestawów danych: Standardy zarządzania danymi znacznie się różnią w zależności od regionu i branży. Na większość procesów związanych z danymi wpływa w pewien sposób potrzeba zabezpieczenia danych przez ograniczenie dostępu. Konfigurowane przez użytkownika klasyfikacje odnoszące się do regionalnych i światowych standardów oraz zasad dotyczących prywatności i wrażliwości danych służą do identyfikacji zestawów danych przy użyciu niestandardowych i specyficznych dla danego sektora kategorii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Zarządzanie metadanymi zestawu danych.
 • Tworzenie aplikacji z danych: Qlik nadaje pierwszeństwo danym i oferuje opcję przesłania plików danych oraz uzyskania wniosków przed utworzeniem aplikacji. Jest to kluczowy element przepływu pracy od etapu nieprzetworzonych danych do etapu danych gotowych do analizy. Aby utworzyć aplikację na podstawie danych, zobacz temat Tworzenie aplikacji z danych. Aby przesłać pliki danych do istniejącej już aplikacji, zobacz temat Dodawanie danych z załadowanych plików danych.
 • Przeglądanie pochodzenia danych: Możesz wyświetlić wykres pochodzenia swoich danych, pokazujący pochodzenie aplikacji i zestawów danych. Więcej informacji zawiera temat Analizowanie pochodzenia aplikacji i zbiorów danych.
 • Przeglądanie analizy wpływu danych: Możesz wyświetlać dane wyjściowe i zobaczyć dalszy wpływ aplikacji i zestawów danych w katalogu. Więcej informacji zawiera temat Analizowanie wpływu aplikacji i zbiorów danych.

Znajdowanie zawartości swoich danych: przeglądanie katalogów przy użyciu filtrów

Filtry pomagają kuratorom i użytkownikom danych znajdować i rozumieć wszystkie dane dostępne w systemie. Filtrowanie katalogów ma na celu skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie zawartością i przeglądanie jej przy zwiększonej dokładności wyszukiwania.

Górny pasek filtrów zawiera następujące filtry:

 • Wyszukiwanie zawartości: wprowadź termin do wyszukania, taki jak słowo lub fraza w tytule zestawu danych.
 • Przestrzenie: filtruj, które przestrzenie chcesz przeszukiwać i przeglądać. Opcje obejmują listy przestrzeni Prywatnych i Współdzielonych z opcją Dodaj przestrzeń do filtrowania.
 • Typy zawartości: wybierz co najmniej jeden typ zawartości, taki jak: wykresy, aplikacje, dane, notatki, automatyzacje i linki
 • Typy zawartości: wybierz co najmniej jeden typ zawartości, taki jak: wykresy, aplikacje, dane, notatki, łącza i automatyzacje
 • Właściciel: filtruj według właścicieli zawartości. Dostępne są między innymi następujące opcje: Każdy, Ty, Inni i według nazwy użytkownika.
 • Wszystkie filtry: wybierz Wszystkie filtry, aby wyświetlić lewy panel boczny. Gdy lewy panel boczny jest aktywny, pole Wszystkie filtry jest wyszarzone. W polu wyświetlana jest liczba aktywnych filtrów.
 • Uporządkuj wyniki wyszukiwania według kryteriów Ostatnio używane, Ostatnio utworzone, Ostatnio zmodyfikowane lub Alfabetycznie.
 • Wybierz ikonę Tile Wybierz ikonę kafelka, aby wyświetlić widok kafelków lub List Wybierz ikonę listy, aby wyświetlić widok listy, aby przełączać widoki.

Wybierz Wszystkie filtry, aby otworzyć lewy panel z dodatkowymi filtrami:

 • Przestrzenie: Filtruj przestrzenie, które chcesz przeszukiwać i przeglądać.
 • Typy: wybierz co najmniej jeden typ zawartości, taki jak: wykresy, aplikacje, dane, notatki, łącza i automatyzacje
 • Właściciel: filtruj według właścicieli zawartości. Dostępne są między innymi następujące opcje: Każdy, Ty, Inni i według nazwy użytkownika.
 • Twórca: filtruj według twórców zawartości. Dostępne są między innymi następujące opcje: Każdy, Ty i Inni.
 • Znaczniki: wyszukaj dowolne znaczniki zdefiniowane przez użytkownika, które zostały zastosowane do zestawów danych.

Wyszukiwanie i przeglądanie katalogu: Filtrowanie

Lewy filtr katalogu
POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej