Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Set-modificaties met uitbreiding via dollartekens

Uitdrukkingen met dollarteken zijn constructies die worden berekend voordat de uitdrukking wordt geparseerd en beoordeeld. Het resultaat wordt vervolgens in de uitdrukking ingevoegd in plaats van $(…). De berekening van de uitdrukking wordt vervolgens uitgevoerd met behulp van het resultaat van de uitdrukking met dollarteken.

De uitdrukkingseditor toont een voorbeeld van de uitdrukking met dollarteken zodat u kunt controleren waarin de uitdrukking resulteert.

Voorbeeld van de uitdrukking met dollarteken in de uitdrukkingseditor

Voorbeeld van de uitdrukking met dollarteken in de uitdrukkingseditor.

Gebruik uitbreidingen met dollarteken als u een berekening binnen uw elementset wilt gebruiken.

Als u bijvoorbeeld alleen wilt kijken naar het laatst mogelijke jaar, kunt de volgende constructie gebruiken:

<Year = {$(=Max(Year))}>

Max(Year) wordt eerst berekend en het resultaat wordt ingevoegd in de uitdrukking in plaats van $(…).

Het resultaat na de uitdrukking met dollarteken is de volgende uitdrukking:

<Year = {2021}>

De uitdrukking in de uitdrukking met dollarteken wordt berekend op basis van de huidige selectie. Als u een selectie in een ander veld hebt, beïnvloedt dit het resultaat van de uitdrukking.

Als u wilt dat de berekening onafhankelijk is van de selectie, moet u de set-analyse in de uitdrukking met dollarteken gebruiken. Bijvoorbeeld:

<Year = {$(=Max({1} Year))}>

Strings (tekenreeksen)

Als u wilt dat de uitdrukking met dollarteken resulteert in een tekenreeks, gelden de normale regels voor aanhalingstekens. Bijvoorbeeld:

<Country = {'$(=FirstSortedValue(Country,Date)'}>

Het resultaat na de uitdrukking met dollarteken is de volgende uitdrukking:

<Country = {'New Zealand'}>

Er ontstaat een fout in de syntaxis als u geen aanhalingstekens gebruikt.

Numbers (getallen)

Als u wilt dat de uitdrukking met dollarteken resulteert in een getal, moet u zorgen dat de uitdrukking dezelfde opmaak krijgt als het veld. U moet de uitdrukking daarom soms in een opmaakfunctie verpakken.

Bijvoorbeeld:

<Amount = {$(=Num(Max(Amount), '###0.00'))}>

Het resultaat na de uitdrukking met dollarteken is de volgende uitdrukking:

<Amount = {12362.00}>

Gebruik een hash om af te dwingen dat een uitdrukking altijd een decimale komma gebruikt en geen scheidingsteken voor duizendtallen. Bijvoorbeeld:

<Amount = {$(#=Max(Amount))}>

Datums

Als u wilt dat de uitdrukking met dollarteken resulteert in een datum, moet u zorgen dat de uitdrukking de juiste opmaak heeft. U moet de uitdrukking daarom soms in een opmaakfunctie verpakken.

Bijvoorbeeld:

<Date = {'$(=Date(Max(Date)))'}>

Het resultaat na de uitdrukking met dollarteken is de volgende uitdrukking:

<Date = {'12/31/2015'}>

Net als bij tekenreeksen moet u de juiste aanhalingstekens gebruiken.

Een veelvoorkomende gebruikscase is om uw berekening te beperken tot de laatste maand (of jaar). In dat geval kunt u een numerieke zoekopdracht gebruiken in combinatie met de functie AddMonths().

Bijvoorbeeld:

<Date = {">=$(=AddMonths(Today(),-1))"}>

Het resultaat na de uitdrukking met dollarteken is de volgende uitdrukking:

<Date = {">=9/31/2021"}>

Hiermee worden alle evenementen geselecteerd die de afgelopen maand hebben plaatsgevonden.

Voorbeeld: diagramuitdrukkingen voor set-modificaties met uitdrukkingen met dollarteken

Voorbeelden Resultaten
sum( {$<Year = {$(#vLastYear)}>} Sales )

Retourneert de verkoop van het vorige jaar in relatie tot de huidige selectie. Hier wordt de variabele vLastYear die het relevante jaar bevat, gebruikt in een uitbreiding via een dollarteken.

sum( {$<Year = {$(#=Only(Year)-1)}>} Sales )

Retourneert de verkoop van het vorige jaar in relatie tot de huidige selectie. Een uitbreiding met een dollarteken wordt gebruikt om het vorige jaar te berekenen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!