Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik AutoML bağlantısı oluşturma

Qlik AutoML bağlantıları Veri yükleme düzenleyicisi, Kod düzenleyici içinde veya hub'da oluşturulur.

Bir bağlantı oluşturduktan sonra, hesaplamalar için Qlik AutoML öğesine göndermek üzere mevcut tablolardan veri seçebilir ve ardından bu verileri uygulamanıza yükleyebilirsiniz. Bu bağlantı yalnızca veri komut dosyanızda değil, aynı zamanda model uç noktalarını çağırmak ve gerçek zamanlı grafik ifadesi hesaplamaları gerçekleştirmek için grafik ifadelerinde de kullanılabilir.

Bilgi notuBir dağıtımın ML dağıtımı aşağı açılan listesinde görünmesi için, dağıtımı oluştururken ML dağıtımı oluştur diyalog penceresinde Gerçek zamanlı API erişimini etkinleştir'i seçmelisiniz.

Yapılandırılabilir ayarlar

Bağlantı diyaloğunda aşağıdaki ayarlar yapılandırılabilir:

Bağlantı diyaloğundaki yapılandırılabilir ayarlar
Alan Açıklama
Bağlantı
 • ML dağıtımı Tahmin üretmek için kullanılacak dağıtılmış ML modeli.

  Bilgi notuBu aşağı açılacak liste maksimum 100 dağıtım görüntüleyebilir.
Yanıt Tablosu
 • Döndürülen Tablonun Adı: Dağıtılan makine öğrenmesi modelinden döndürülen tablonun adı.

 • SHAP'yi dahil et: İşaretlenirse SHAP değerleri yanıta dahil edilir.

 • Uygulama veri setini dahil et: İşaretlenirse kaynak veriler yanıt dahil edilir.

 • Hataları dahil et: İşaretlenirse yanıta tahminin üretilmeme nedenini içeren bir sütun dahil edilir.

İlişkilendirme
 • İlişkilendirme Alanı: Kaynak veri tablosundaki, yanıt verilerinde dizin olarak kullanılacak benzersiz bir tanımlayıcı içeren alanın adı. Sütun özgün adı ve değerleri ile dahil edilir. Bunun amacı, kullanıcın sonuçları kaynak veriler ile birleştirmesine olanak tanımaktır. Bu, kaynak verilerden veya tablo yükleme işleminin bir parçası olarak benzersiz bir kimliği olan herhangi bir alan olabilir.

Ad Bağlantının adı. Bir ad girmezseniz varsayılan ad kullanılır.

Yeni bir bağlantı oluşturma

 1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici aracılığıyla bağlayıcıya erişin.

  Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve listeden Qlik AutoML bağlayıcısını işaretleyin.

 2. Bağlantı diyaloğu alanlarını doldurun.

 3. Oluştur'a tıklayın.

Bağlantınız artık Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içindeki Veri bağlantıları altında listelenir.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!