Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Bir Azure OpenAI bağlantısından veri seçip yükleyin

Bir bağlantı oluşturduktan sonra verileri seçebilir ve bir Qlik Sense uygulamasına veya komut dosyasına yükleyebilirsiniz. Verileri Veri yükleme düzenleyicisinde veya Kod düzenleyici içinde yüklersiniz.

Veri yükleme düzenleyicisi ve Kod düzenleyici içinde bir Azure OpenAI analiz bağlantısı ile iletişim, aşağıdaki bileşenleri içeren bir komut dosyası olarak formüle edilir:

  • Azure OpenAI hizmetine göndermek istediğiniz isteği içeren bir tablo

  • Bağlantınız üzerinden Azure OpenAI hizmetiyle iletişim kuran bir yükleme ifadesi

Microsoft Azure öğesine gönderilecek veri tablosunun oluşturulması

İlk olarak, Azure OpenAI hizmetine istek olarak gönderdiğiniz verileri içeren bir tablo yüklenmelidir. Bu tablo, her bir hücrenin üretici yapay zeka modeli tarafından tamamlanacak metni temsil ettiği tek bir veri sütunundan oluşmalıdır. İlişkilendirme Alanı için ikinci bir ek alan olabilir ancak bunun yapılandırmada belirtilen alan adıyla eşleşmesi gerekir. Bu, Microsoft Azure öğesine gönderilmeyen ancak bir Qlik veri modeli oluşturmak amacıyla yanıtlara eklenen özel bir alandır.

Veri talebi hacimlerine ilişkin hususlar

Bir istek için tablodaki her satır Azure OpenAI hizmetine gönderilir. Her talep bir maliyet oluşturur ve talebinizdeki artan satır sayıları da Microsoft Azure tarafından faturalandırılan maliyetleri artırır.

Yük ifadesinin oluşturulması

Ayrıca, Azure OpenAI hizmetiyle iletişim kurmak için genişleme sözdizimini kullanarak bir yük ifadesi oluşturmanız gerekir. Komut dosyasının bu kısmı analiz bağlantınıza başvurur ve istek verilerini göndermek için kullandığınız tablo ve alanların adlarını belirtir (yukarıdaki bölüme bakın). Diğer verilerin yanı sıra, modelin istekteki her satıra verdiği yanıtları içeren ayrı bir tablo yükler.

Komut dosyasının bu bölümünü oluşturmak için kullandığınız bağlantı için Veri seç sihirbazını kullanabilirsiniz. Bu, sağladığınız özelliklerin adlarını içeren bir şablon komut dosyası oluşturur.

Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici uygulamasının Veri kaynakları panelinde kullandığınız bağlantıyı bulun ve Verileri seç öğesine tıklayın. Bu, Veri seç sihirbazını açar.

Veri seç sihirbazını kullanırken iki özellik sağlamanız gerekir:

  • Yerleşik Tablonun adı. Bu, Azure OpenAI hizmetine gönderilen talebin bulunduğu tablodur.

  • Veri Alanının adı. Bu, Azure OpenAI hizmetine gönderilen istek verilerini içeren alandır.

Alternatif olarak, bunu sihirbazı kullanmadan komut dosyası düzenleyicisine manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Komut dosyası ekle'ye tıkladığınızda, yeni tablo komut dosyasına eklenir. Artık verileri yükleyebilir, ortaya çıkan veri modelini inceleyebilir ve uygulamanızda analiz içeriği oluşturmak için verileri kullanabilirsiniz.

Örnekler

Komut dosyasında Azure OpenAI bağlantısının nasıl kullanılacağını gösteren örnekler OpenAI bağlayıcısı öğreticisinde bulunabilir. Azure OpenAI bağlayıcısının modellerle OpenAI platformu yerine Microsoft Azure platformu üzerinden iletişim kurduğunu unutmayın.

Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma

Örnek 1: "OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar" yapılandırması

Örnek 3: "OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar" yapılandırması

OpenAI analiz bağlayıcısı - Etkileşimli örnek

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!