Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Görselleştirme ifadelerinde Azure OpenAI bağlantılarını kullanma

Azure OpenAI sorularını ve yanıtlarını komut dosyasını kullanarak uygulamanızın veri modeline eklemenin yanı sıra, bu işlemleri doğrudan uygulamanızdaki bir grafikte de gerçekleştirebilirsiniz. Tek bir alan için veriler Azure OpenAI hizmeti ile sizin aranızda ileri geri gönderilir.

Çoğu durumda, bir komut dosyası bağlantısı için kullanılan kod, bazı farklılıklarla birlikte bir grafikte kullanılmak üzere yeniden tasarlanabilir.

Kullanım örneği kullanıcı girişini temel alıyorsa model uç noktalarından alınan verileri görselleştiren etkileşimli grafikler oluşturmak için grafik ifadenizde bir analitik bağlantı ve bunun karşılık gelen sunucu tarafı uzantısı sözdizimini kullanabilirsiniz.

Veri talebi hacimlerine ilişkin hususlar

Grafik ifadelerinde Azure OpenAI bağlantılarının yalnızca bir veya birkaç veri satırı için kullanılması önerilir. Hizmet büyük miktarda veri göndermek için grafik ifadelerinin kullanılması önerilmez.

Her talepte kaç satır gönderdiğinizin farkında olmanız önemlidir. Bir grafik ifadesinde Azure OpenAI bağlantısının yapılandırılmasındaki hatalar, istenmeden büyük isteklere yol açabilir (örneğin, bir grafikteki veri modelinin yanlış kullanımı nedeniyle aynı soruya sahip aynı satırlar). Azure OpenAI hizmetine gönderdiğiniz istek ne kadar büyük olursa Microsoft Azure uygulamasından kaynaklanan finansal maliyetiniz de o kadar yüksek olur. Bu bağlayıcı için istek başına 25 satırlık bir istek sınırı olmasına rağmen, bunun farkında olmak yine de önemlidir.

Azure OpenAI taleplerinizin boyutunu denetlemek ve sınırlamak için bu yönergeleri izleyin:

  • Azure OpenAI bağlantılarınızı yalnızca bir Metin ve görüntü grafiği ifadesinde kullanın. Bir Tablo nesnesinde Azure OpenAI bağlantısı kullanılması, özellikle ifadeyi önceden eklenmiş bir veya daha fazla boyutu olan bir tabloya ekliyorsanız kesinlikle önerilmez.

  • Grafik ifadesi uygulamanızın veri modeline bağlıysa uygulamada yalnızca tek bir seçim yapıldığında grafiği hesaplamak için ifadede bir if deyimi kullanın. Bu, grafiğinizin Azure OpenAI hizmetine gönderdiği isteklerdeki satır sayısını büyük ölçüde azaltır.

  • Büyük istekler göndermek için bir Azure OpenAI bağlantısı kullanıyorsanız verilerin veri modelinize önceden yüklenmesi için bağlantıyı bir grafik ifadesi yerine komut dosyanızda kullanın.

Hızlı örnekler

Burada, Azure OpenAI bağlayıcısını kullanmaya başlarken kullanılabilecek örnek ifadeleri bulabilirsiniz. Aşağıdaki ayrıntıları göz önünde bulundurun:

  • İfadeleri yalnızca bir Metin ve görüntü nesnesiyle kullanın.

  • Grafiğin ne zaman yeniden hesaplanacağını kontrol etmek ve uygulamadaki kullanıcı seçimlerine bağlı olarak güncellemek için ifadelerinize bir if ifadesi eklemeyi düşünün.

  • İfadelerin çalışması için connectionname değerini ve tüm alan adlarını kendi bağlantılarınız ve uygulamalarınızla eşleşecek şekilde değiştirmeniz gerekir.

Ek örnekler için bk. Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma.

Azure OpenAI analiz bağlayıcısı için grafik ifadesi örnekleri

Bağlayıcı yapılandırması İfade Özet
OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"OpenAI Connection for Rows Completions (GPT-3)","column":"choices.text"}}', 'Translate this text from english to spanish: The sun was rising over the new tomorrow with a tinge of excitement.')

Bu ifade, ifadeye girilmiş olan tek bir sorunun yanıtını döndürür.

Uyarı notu

Bu ifade bir if ifadesi kullanmaz ve bu nedenle veri modelinizdeki bir alana bağlıysa kullanılmaya uygun değildir. Yalnızca sabit kodlanmış bir değer içeren tek bir giriş hücresine sahip bağımsız bir ifadede kullanım için uygundur.

OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3","column":"choices.text"}}',vQuestion))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik girdilerine verilen yanıtı görüntüler.

Kılavuz için bk. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if(GetSelectedCount(BusinessTopic)=1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3", "column":"choices.message.content"}}', 'What are people saying about ' & 'BusinessTopic'), 'Please select a single value for BusinessTopic.') Bu, grafiğin yalnızca kullanıcı BusinessTopic alanı için bir değer seçtiğinde hesaplandığı karmaşık bir if ifadesidir. Grafik yalnızca kullanıcı uygulamada bu seçimi yaptıysa güncellenir ve yapmadıysa grafik aşağıdaki alternatif mesajı görüntüler: Please select a single value for BusinessTopic.
OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if(vQuestion <> '', endpoints.scriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Rows_3","column":"choices.message.content"}}',vQuestion))

Bu, bir Değişken giriş kontrolü'ne bağlı bir Metin ve görüntü nesnesinde kullanılabilecek bir ifadedir. Grafik yalnızca girdi girildiğinde hesaplanır. Kullanıcı nesneye girdi yazıp Enter tuşuna bastığında, grafik girdilerine verilen yanıtı görüntüler.

Kılavuz için bk. Alıştırma: Değişken kullanarak metin giriş kutusu oluşturma.

OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar if( count(distinct [IssueCategory]) = 1, endpoints.ScriptAggrStr('{"RequestType":"endpoint", "endpoint":{"connectionname":"My_OpenAI_Connection_Chat_3_5","column":"choices.message.content"}}', 'write me a sample response from a technical support department for a customer complaint about ' & [IssueCategory])) Bu örnekte, grafik yalnızca uygulamanın veri modelindeki IssueCategory alanından bir farklı değer seçildiğinde hesaplanır. Bu örnekte, grafik yalnızca uygulamanın veri modelindeki IssueCategory alanından bir farklı değer seçildiğinde hesaplanır. Grafik, kullanıcı tarafından seçilen değere bağlı olarak güncellenir.

Ayrıntılı örnekler

Grafik ifadelerinde Azure OpenAI bağlantısının nasıl kullanılacağını gösteren örnekler OpenAI bağlayıcısı öğreticisinde bulunabilir. Azure OpenAI bağlayıcısının modellerle OpenAI platformu yerine Microsoft Azure platformu üzerinden iletişim kurduğunu unutmayın.

Öğretici – Qlik Cloud içinde OpenAI analiz bağlayıcısını kullanma

Örnek 1: "OpenAI Tamamlamaları API'si (GPT-3) - Satırlar" yapılandırması

Örnek 3: "OpenAI Sohbet Tamamlamaları API'si (GPT-3.5, GPT-4) - Satırlar" yapılandırması

OpenAI analiz bağlayıcısı - Etkileşimli örnek

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!