Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Uygulamalarda sağdan sola okuma sırası

Okuma sırası, metin ve sayı dizelerindeki karakterlerin yönünü belirtir.

Bir Qlik Sense uygulamasındaki varsayılan okuma sırası soldan sağadır. Uygulama tercihlerinizden okuma sırasını sağdan sola olacak şekilde değiştirebilirsiniz (örneğin, verileriniz ya da etiketleriniz Arapça veya İbranice gibi sağdan sola okunan dillerdeyse).

Okuma sırası tüm uygulamayı etkiler.

Uygulama seçeneklerinden sağdan sola okuma sırası açıldığında, uygulama şu şekilde etkilenir:

  • Görselleştirmeler sağdan sola görüntülenir.

  • Sayfa başlıkları gibi kullanıcı tarafından sağlanan metinler, dile bakılmaksızın her zaman sağa hizalanacaktır.

  • Metinlerin okuma sırası, dizedeki ilk kesin açıklamalı karakter tarafından belirlenir:

    • Kesin sağdan sola bir karakterle başlayan bir dize, sağdan sola görüntülenecektir.
    • Kesin soldan sağa bir karakterle başlayan bir dize, soldan sağa görüntülenecektir.

  • Bu ayar, ana araç çubuğu ve düzenleme panellerini etkilemez. Bunlar için dil, Qlik Sense öğesinin çalıştığı web tarayıcısının dil ayarına bağlı olur. Daha fazla bilgi edinmek için bk. Qlik Cloud uygulamasında dili değiştirme.

Sağdan sola okuma sırası açık olan bir sütun grafiği.

Sağdan sola okuma sırasına sahip sütun grafik.
Bilgi notuRadyal göstergenin her zaman soldan sağa gösterilmesi nedeniyle, sağdan sola okuma sırası, radyal gösterge görselleştirmesinin okuma sırasını değiştirmez.

Sağdan sola okuma sırasını etkinleştirme

  1. Gezinme çubuğunda uygulama adına ve ardından uygulama seçeneklerini açmak için Ayarlar öğesine tıklayın.
  2. Görünüş > Sağdan sola öğesinin altında Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.
Bilgi notuGörselleştirme, Qlik Sense Grafikleri kullanılarak paylaşılıyorsa uygulamadaki okuma sırasının değiştirilmesi, paylaşılan grafikteki okuma sırasını da etkiler. Daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan grafiğimde okuma sırası yanlış.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!