Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeXIRR - skriptfunktion

RangeXIRR() returnerar internräntan för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska. För att beräkna den interna avkastningsgraden för en serie periodiska kassaflöden används RangeIRR-funktionen.

Qliks XIRR-funktionalitet (XIRR()- och RangeXIRR()-funktionerna) använder följande ekvation för att lösa värdet Rate och fastställa korrekt XIRR-värde:

XNPV(Rate, pmt, date) = 0

Ekvationen löses med en förenklad version av Newton-metoden.

Syntax:  

RangeXIRR(values, dates[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • dates: Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.
  • values: Ett kassaflöde eller en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel 1:  

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01') returnerar 0.1532.

Exempel 2:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeXIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeXIRR för varje post i tabellen:

Resultat för exempel
RangeID RangeXIRR
1 -
2 0.5893
3 0.5089
4 0.4476
5 0.4476
6 2.5886

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com