Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeCorrel - skript- och diagramfunktion

RangeCorrel() returnerar korrelationskoefficienten för två datauppsättningar. Korrelationskoefficienten är ett mått på förhållandet mellan datauppsättningarna.

Syntax:  

RangeCorrel(x_values , y_values[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Dataserier ska anges som par (x,y). Ett exempel: för att utvärdera två serier med data, uppsättning 1 och uppsättning 2, där uppsättning 1 = 2,6,9 och uppsättning 2 = 3,8,4 skulle du skriva RangeCorrel (2,3,6,8,9,4), vilket returnerar 0,269.

Argument:  

  • x-value, y-value: Varje värde motsvarar ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valbar parameter. Varje värde eller värdeintervall måste svara mot ett x-value eller intervall av y-values.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst två uppsättningar koordinater.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden returnerar NULL.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

RangeCorrel (2,3,6,8,9,4)

Returnerar 0,269

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com