Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeSum - skript- och diagramfunktion

RangeSum() returnerar summan av ett intervall med värden. Alla icke-numeriska värden behandlas som 0, till skillnad från +-operatorn.

Syntax:  

RangeSum(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska läggas ihop.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska läggas ihop. Flera ytterligare uttryck kan användas.

Begränsningar:  

RangeSum-funktionen behandlar alla icke-numeriska värden som 0, till skillnad från +-operatorn.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeSum (1,2,4)

Returnerar 7

RangeSum (5,'abc') Returnerar 5
RangeSum (null( ))

Returnerar 0

Exempel: (uttryck används)

RangeSum (Above(MyField,0,3))

Returnerar summan av de tre värdena för MyField): från den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeSum(Above(MyField,0,3))
10 10

2

12
8 20
18 28
5 31
9 32

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Exempel: (som tabell)

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, Rangesum(Field1,Field2,Field3) as MyRangeSum INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeSum för varje post i tabellen.

Exempel på utdata som tabell
RangeID MyRangeSum
1 21
2 12
3 18
4 38
5 19
6 15

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com