Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Relaterade funktioner

Det här är en grupp av funktioner som beräknar egenskaper för enskilda dimensionvärden i ett diagram, med hjälp av redan aggregerade tal.

Funktioner är relationsberoende i den mening att funktionens utdata inte bara beror på värdet för själva datapunkten, utan även på värdets relation till andra datapunkter. Till exempel så kan rangordning inte beräknas utan en jämförelse med andra dimenionsvärden.

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. De kan inte användas i laddningsskriptet.

En dimension behövs i diagrammet eftersom detta definierar de andra datapunkter som behövs för jämförelsen. Därmed är en relationsfunktion inte meningsfull i ett diagram utan dimensioner (till exempel ett KPI-objekt).

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Rangordningsfunktioner

Anteckning om informationAlternativet Visa inte nollvärden inaktiveras automatiskt när dessa funktioner används. NULL-värden ignoreras.

Klustringsfunktioner

 

Funktioner för uppdelning av tidsserier

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com