Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeMaxString - skript- och diagramfunktion

RangeMaxString() returnerar det sista värdet i textsorteringsordningen som den finner i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMaxString(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: sträng

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas. Flera ytterligare uttryck kan användas.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeMaxString (1,2,4)

Returnerar 4

RangeMaxString ('xyz','abc')

Returnerar 'xyz'
RangeMaxString (5,'abc') Returnerar 'abc'
RangeMaxString (null( ))

Returnerar NULL

Exempel: (uttryck används)

RangeMaxString (Above(MaxString(MyField),0,3))

Returnerar det sista (i textsorteringsordning) av de tre resultaten av MaxString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeMaxString(Above(MaxString(MyField),0,3))
10

10

abc abc
8 abc
def def
xyz xyz
9 xyz

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com