Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Nyheter i QlikView maj 2023?

Här är några av de användbara nya och uppdaterade funktionerna i QlikView.

QlikView Desktop använder WebView2

QlikView Desktop har ändrat sin renderingsmotor till WebView2. WebView2 är en modern Microsoft Edge-baserad webbteknik som ersätter den tidigare WebView som baserades på MS Internet Explorer-teknik.

Stöd för TLS 1.3

Stöd för TLS 1.3 har lagts till i QlikView maj 2023. I och med detta har stödet för TLS 1.0 och 1.1 tagits bort. Detta innebär att QlikView har stöd för TLS 1.2 och TLS 1.3.

Skydd av plattformen: stöd för SSL och TLS (endast på engelska)

Starkare kryptering används

QlikView maj 2023 använder nu AES256-kryptering istället för AES128. Detta används främst i kommunikationen mellan tjänster och innebär att du måste generera nya nycklar om du kör dina QlikView-tjänster med certifikatförtroende.

Skydd av plattformen: Serverkommunikation (endast på engelska)

Funktion för uppdelning av tidsserier

Flera nya funktioner gör det möjligt att dela upp en tidsseriedatauppsättning i trend och säsongsvariationer. Trendfunktionen identifierar riktningen i data, och säsongsfunktionen fastställer säsongsvariationer med en känd periodicitet. Residualfunktionen identifierar variation som inte är förknippad med säsongs- eller trendkomponenter (brus). Med dessa funktioner har du nu ökad insyn i mönster och trender i dina tidsseriedata så att du bättre kan planera framtida åtgärder.

Ytterligare funktioner i uttrycken

Följande fördelningsfunktioner från Cephes-biblioteket har lagts till, så att du kan utföra mer avancerad statistisk analys av simuleringar.

Förbättring av anpassningar av AccessPoint

När du uppgraderar ett system efter att ha anpassat AccessPoint kommer dessa ändringar nu att kvarstå över uppgraderingen.

Startsideknapp

En startsideknapp har lagts till i AJAX-klienten och QlikView-pluginmodulen. Med den här knappen kommer du tillbaka till AccessPoint.

Direct Discovery-funktionen inaktiverad

Direct Discovery-funktionen har inaktiverats i QlikView maj 2023. Om du fortfarande behöver använda den kan du kontakta Qlik-supporten för information om hur du aktiverar den.

Meddelande om avveckling – QlikView Mobile-klient

Stödet för den mobila QlikView-klienten kommer att tas bort i nästa funktionsversion av QlikView, som för närvarande är planerad till maj 2024. Du kommer fortfarande att kunna använda Ajax-klienten på både en telefon och en surfplatta, men den inbyggda applikationen kommer att tas bort.

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com