Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeMode - skript- och diagramfunktion

RangeMode() finner det vanligast förekommande värdet (lägesvärdet) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMode(first_expr {, Expression})

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Om mer än ett värde är lika vanligt förekommande, returneras NULL.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeMode (1,2,9,2,4)

Returnerar 2

RangeMode ('a',4,'a',4)

Returnerar NULL

RangeMode (null( ))

Returnerar NULL

Exempel: (uttryck används)

RangeMode (Above(MyField,0,3))

Returnerar det vanligast förekommande värdet i de tre resultaten av MyField som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMode()-funktionen.

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeMode(Above(MyField,0,3))
10 Returnerar 10 eftersom det inte finns några rader ovanför, så att det enskilda värdet är det vanligast förekommande.
2 -
8 -
18 -
5 -
9 -

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Exempel: (som tabell)

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMode(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMode INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMode för varje post i tabellen.

Exempel på utdata som tabell
RangeID MyRangeMode
1 -
2 -
3 8
4 -
5 5
6 -

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com