Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeSkew - skript- och diagramfunktion

RangeSkew() returnerar det värde som motsvarar skevheten hos ett talintervall.

Syntax:  

RangeSkew(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
rangeskew (1,2,4) Returnerar 0,93521952958283
rangeskew (above(SalesValue,0,3))

Returnerar en glidande skevhet för intervallet av tre värden som returnerats från funktionen above(), beräknad på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Se utdata i nedanstående tabell.

Exempel på utdata som tabell
CustID RangeSkew(Above(SalesValue,0,3))
1-20

-, -, 0.5676, 0.8455, 1.0127, -0.8741, 1.7243, -1.7186, 1.5518, 1.4332, 0, 1.1066, 1.3458, 1.5636, 1.5439, 0.6952, -0.3766

Data som används i exempel:

SalesTable:

LOAD recno() as CustID, * inline [

SalesValue

101

163

126

139

167

86

83

22

32

70

108

124

176

113

95

32

42

92

61

21

] ;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com