Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Färgfunktioner

Dessa funktioner kan användas i uttryck som används för att ange och utvärdera färgegenskaper för diagramobjekt, samt i laddningsskript.

Anteckning om informationQlikView stöder färgfunktionerna qliktechblue och qliktechgray för att säkerställa bakåtkompatibilitet, men det rekommenderas inte att använda dessa.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Fördefinierade färgfunktioner

Följande funktioner kan användas i uttryck för fördefinierade färger. Varje funktion returnerar en RGB-färgrepresentation.

En parameter för alfafaktorn kan också ges, vilket leder till att en ARGB-färgrepresentation returneras. Alfafaktorn 0 motsvarar full genomskinlighet. Alfafaktorn 255 motsvarar full opacitet.

Färgfunktioner
Färgfunktion RGB-värde
black ([alpha]) (0,0,0)

blue([alpha])

(0,0,128)

brown([alpha])

(128,128,0)

cyan([alpha])

(0,128,128)

darkgray([alpha])

(128,128,128)

green([alpha])

(0,128,0)

lightblue([alpha])

(0,0,255)

lightcyan([alpha])

(0,255,255)

lightgray([alpha])

(192,192,192)

lightgreen([alpha])

(0,255,0)

lightmagenta([alpha])

(255,0,255)

lightred([alpha])

(255,0,0)

magenta([alpha])

(128,0,128)

red([alpha])

(128,0,0)

white([alpha])

(255,255,255)

yellow([alpha])

(255,255,0)

Exempel och resultat:  

  • Blue() returnerar RGB(0,0,128).
  • Blue(128) returnerar ARGB(128,0,0,128).

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com