Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeIRR - skriptfunktion

RangeIRR() returnerar internräntan för en serie kassaflöden, representerad av indatavärdena.

Intern avkastningsgrad är den räntesats som ges vid en investering i form av betalning (negativa värden) och inkomst (positiva värden) som infaller regelbundet.

Funktionen använder en förenklad version av Newton-metoden för att beräkna intern avkastningsgrad (IRR).

Syntax:  

RangeIRR(value[, value][, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • value: Ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. För att funktionen ska kunna beräknas krävs minst ett negativt och ett positivt värde.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel 1:  

RangeIRR(-70000,12000,15000,18000,21000,26000) returnerar 0.0866.

Exempel 2:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeIRR(Field1,Field2,Field3) as RangeIRR;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

-10000|5000|6000

-2000|NULL|7000

-8000|'abc'|8000

-1800|11000|9000

-5000|5000|9000

-9000|4000|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeIRR för varje post i tabellen:

Resultat för exempel
RangeID RangeIRR
1 0.0639
2 0.8708
3 -
4 5.8419
5 0.9318
6 -0.2566

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com