Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeCount - skript- och diagramfunktion

RangeCount() returnerar antalet värden, både textuttryck och numeriska värden, i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeCount(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.
  • Expression: Valbara uttryck eller fält som innehåller ytterligare data som ska räknas.

Begränsningar:  

NULL-värden räknas ej.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeCount (1,2,4)

Returnerar 3

RangeCount (2,'xyz')

Returnerar 2
RangeCount (null( )) Returnerar 0
RangeCount (2,'xyz', null()) Returnerar 2

Exempel: (uttryck används)

RangeCount (Above(MyField,1,3))

Returnerar antalet värden som finns i de tre resultaten förMyField. Om du anger det andra och tredje argumentet för Above()-funktionen som 3, returnerar den värdena från de tre fälten ovanför den aktuella raden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeSum()-funktionen.

Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeCount(Above(MyField,1,3))

10

0
2 1
8 2
18 3
5 3
9 3

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Exempel: (som tabell)

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeCount(Field1,Field2,Field3) as MyRangeCount INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeCount för varje post i tabellen.

Exempel på utdata som tabell
RangeID MyRangeCount
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com