Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeMissingCount - skript- och diagramfunktion

RangeMissingCount() returnerar antalet icke-metriska värden (inklusive NULL) i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMissingCount(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska räknas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska räknas

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeMissingCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeMissingCount (5,'abc') Returnerar 1
RangeMissingCount (null( ))

Returnerar 1

Exempel: (uttryck används)

RangeMissingCount (Above(MinString(MyField),0,3))

Returnerar antal icke-numeriska värden i de tre resultaten för MinString(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeMissingCount(Above(MinString(MyField),0,3)) Förklaring
10 2 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför den här raden, så två av de tre värdena saknas.
abc 2 Returnerar 2 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden och den aktuella raden är icke-numerisk ("abc").
8 1 Returnerar 1 eftersom 1 av de 3 raderna inkluderar ett icke-numeriskt värde ("abc").
def 2 Returnerar 2 eftersom två av de tre raderna inkluderar icke-numeriska värden (”def” och abc”).
xyz 2 Returnerar 2 eftersom två av de tre raderna inkluderar icke-numeriska värden (” xyz” och def”).
9 2 Returnerar 2 eftersom två av de tre raderna inkluderar icke-numeriska värden (” xyz” och def”).

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

'def'

'xyz'

9

] ;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com