Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeNPV - skriptfunktion

RangeNPV() returnerar det aktuella värdet på en investering baserad på ett diskonto och en serie framtida betalningar (negativa värden) och inkomster (positiva värden). Resultatet anges i ett fördefinierat talformat money.

För kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiska, se RangeXNPV - skriptfunktion.

Syntax:  

RangeNPV(discount_rate, value[,value][, Expression]) 

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • discount_rate: Räntesatsen per period.
  • value: En betalning eller inkomst som inträffar i slutet av varje period. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Exempel 1:  

RangeNPV(0.1,-10000,3000,4200,6800) returnerar 1188.44.

Exempel 2:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeNPV för varje post i tabellen:

Resultat för exempel
RangeID RangeNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com