Gå till huvudinnehåll

RangeXNPV - skriptfunktion

RangeXNPV() returnerar det aktuella nettovärdet för ett schema av kassaflöden som inte nödvändigtvis är periodiskt. Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta). För att beräkna det aktuella nettovärdet för en serie periodiska kassaflöden används funktionen rangenpv (se RangeNPV).

Syntax:  

RangeXNPV(discount_rate, values, dates[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • dates: Ett betalningsdatum eller ett schema över betalningsdatum som motsvarar kassaflödesbetalningar.
  • discount_rate: Räntesatsen per period.
  • values: Ett kassaflöde ellen en serie kassaflöden som motsvarar ett schema över betalningsdatum. Varje värde kan vara ett enstaka värde eller ett intervall av värden som de returneras av en postöverskridande funktion med en tredje valfri parameter. Värdeserien måste innehålla minst ett negativt och ett positivt värde.

Begränsningar:  

Textvärden, NULL-värden samt saknade värden ignoreras.

Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Exempel 1:  

RangeXNPV(0.1, -2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01') returnerar 80.25.

Exempel 2:  

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD *,

recno() as RangeID,

RangeXNPV(Field1,Field2,Field3) as RangeNPV;

LOAD * INLINE [

Field1|Field2|Field3

10|5|-6000

2|NULL|7000

8|'abc'|8000

18|11|9000

5|5|9000

9|4|2000

] (delimiter is '|');

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för RangeXNPV för varje post i tabellen:

Resultat för exempel
RangeID RangeXNPV
1 $-49.13
2 $777.78
3 $98.77
4 $25.51
5 $250.83
6 $20.40

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com