Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeMin - skript- och diagramfunktion

RangeMin() returnerar de lägsta numeriska värden som hittas inom uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeMin(first_expr[, Expression])

Returnerad datatyp: numeriska

Argument:  

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas. Flera ytterligare uttryck kan användas.

Begränsningar:  

Om inget numeriskt värde påträffas returneras NULL.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

RangeMin (1,2,4)

Returnerar 1
RangeMin (1,'xyz')

Returnerar 1

RangeMin (null( ), 'abc')

Returnerar NULL

Exempel: (uttryck används)

RangeMin (Above(MyField,0,3))

Returnerar minimivärdet inom intervallet av tre värden för MyField, uträknade på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden. Om du anger det tredje argumentet som 3 returnerar Above()-funktionen tre värden, där det finns tillräckligt med rader ovanför, vilka används som indata för RangeMin()-funktionen.

Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeMin(Above(MyField,0,3))
10

10

2 2
8 2
18 2
5 5
9 5

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;

Exempel: (som tabell)

Lägg till exempelskriptet i dokumentet och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen på ett ark i dokumentet för att se resultatet.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeMin(Field1,Field2,Field3) as MyRangeMin INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Den resulterande tabellen visar de returnerade värdena för MyRangeMin för varje post i tabellen.

Exempel på utdata som tabell
RangeID MyRangeMin
1 5
2 2
3 2
4 9
5 5
6 2

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com