Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

RangeNullCount - skript- och diagramfunktion

RangeNullCount() finner antalet NULL-värden i uttrycket eller fältet.

Syntax:  

RangeNullCount(firstexpr [, Expression])

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

Argumentet hos denna funktion kan innehålla postöverskridande funktioner som i sig själva returnerar ett intervall av värden.

  • first_expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • Expression: Valfria uttryck eller fält som innehåller de intervalldata som ska mätas.

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
RangeNullCount (1,2,4)

Returnerar 0

RangeNullCount (5,'abc') Returnerar 0
RangeNullCount (null( ), null( ))

Returnerar 2

Exempel: (uttryck används)

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Returnerar antalet NULL-värden i de tre resultaten av Sum(MyField)-funktionen som utvärderats på den aktuella raden och de två raderna ovanför den aktuella raden.

Anteckning om informationAtt kopiera MyField i exemplet nedan resulterar inte i NULL-värde.
Anteckning om tipsInaktivera sortering för MyField för att vara säker på att exemplet fungerar.
Exempel på utdata från uttryck
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Returnerar 2 eftersom det inte finns några rader ovanför denna rad så 2 av de 3 värdena saknas (=NULL).
”abc” Returnerar 1 eftersom det bara finns 1 rad ovanför den aktuella raden så att 1 av 3 värden saknas (=NULL).
8 Returnerar 0 eftersom ingen av de tre värdena är ett NULL-värde.

Data som används i exempel:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com