Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Funktioner i skript och diagramuttryck

I det här avsnittet beskrivs funktioner som kan användas i QlikView-laddningsskript och -diagramuttryck för att omvandla och aggregera data.

Många funktioner kan användas på samma sätt i både laddningsskript och diagramuttryck, men det finns ett antal undantag:

  • Vissa funktioner kan endast användas i laddningsskript. Dessa markeras med – skriptfunktion.
  • Vissa funktioner kan endast användas i diagramuttryck. Dessa markeras med – diagramfunktion.
  • Vissa funktioner kan användas i både laddningsskript och diagramuttryck, men skiljer sig åt när det gäller parametrar och tillämpning. Dessa beskrivs i separata avsnitt markerade med – skriptfunktion eller – diagramfunktion.

Analytiska kopplingar

Analytiska kopplingar i både QlikView Desktop och QlikView Server konfigureras genom att du redigerar settings.ini-filen Funktioner som aktiveras med analytiska kopplingar visas bara om du har konfigurerat den analytiska kopplingen i setting.ini-filen och QlikView har startat. Se hur man skapar en analytisk koppling på sidan Analytiska kopplingar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com