Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I laddningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till ett diagram behövs.
Anteckning om information

Sortering på y-värden i diagram, eller sortering efter uttryckskolumner i tabeller, är inte tillåtet när en postöverskridande diagramfunktion används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade. När du använder en postöverskridande diagramfunktion i en visualisering eller tabell kommer sorteringen av visualiseringen att återgå till den sorterade inmatningen av den postöverskridande funktionen. Den här begränsningen gäller inte funktionen ekvivalent skript, om en sådan funktion finns.

Anteckning om informationFrån QlikView 12.00 döljs nollvärden som standard. Om du vill behålla samma beteende i QlikView 11.20 när du använder postöverskridande funktioner, ska du inaktivera att nollvärden döljs. Öppna Egenskaper diagram, gå till fliken Presentation och avmarkera Dölj nollvärden .
Anteckning om informationSjälvrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett tillförlitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på hårdvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i laddningsskriptet

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com