Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Mode - diagramfunktion

Mode() finner det vanligast förekommande värdet, lägesvärdet, i aggregerade data. Funktionen Mode() kan behandla textvärden samt numeriska värden.

Syntax:  

Mode([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat

Mode(UnitPrice)

Välj Customer A.

15, eftersom detta är det vanligaste värdet i UnitSales.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(Product)

Gör valet Customer A.

AA, eftersom detta är det vanligaste värdet i Product.

Returnerar NULL (-). Inget enskilt värde uppträder oftare än ett annat.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15, eftersom TOTAL-kvalificeraren innebär att det vanligaste värdet fortfarande är 15, oavsett diagramdimensioner.

Välj Customer B.

Mode)({1} TOTAL UnitPrice)

15, oavsett vilket val har gjorts, eftersom Set Analysis-uttrycket {1} anger den uppsättning poster som ska evalueras som ALL, oavsett vilket val som har gjorts.

Data som används i exempel:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com