Gå till huvudinnehåll

MissingCount

MissingCount() används för att aggregera antalet saknade värden i varje diagramdimension. Saknade värden är alltid icke-numeriska.

Syntax:  

MissingCount([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Returnerad datatyp: heltal

Argument:  

  • expr: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • SetExpression: Som standard kommer aggregeringsfunktionen att aggregera över den uppsättning möjliga poster som definierats av urvalet. En alternativ uppsättning poster kan definieras med ett uttryck för set-analys.
  • DISTINCT: Om predikatet DISTINCT förekommer framför funktionsargumenten ignoreras alla dubbletter som evaluerats utifrån funktionsargumenten.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Exempel:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
MissingCount([OrderNumber])

3, eftersom 3 av de 10 OrderNumber-fälten är tomma

Anteckning om information"0" räknas som ett värde och inte som en tom cell. Om ett värde aggregeras till 0 för en dimension kommer den dimensionen dock inte att tas med i diagram.
MissingCount ([OrderNumber])/MissingCount ({1} Total [OrderNumber]) Uttrycket returnerar antalet ofullständiga order från den valda kunden i form av en decimaldel av ofullständiga order från alla kunder. Det finns totalt 3 saknade värden för OrderNumber för alla kunder. Så för varje Customer som har ett saknat värde för Product är resultatet 1/3.

Data som används i exemplet:

Temp:

LOAD * inline [

Customer|Product|OrderNumber|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|1|4|16

Astrida|AA|7|10|15

Astrida|BB|4|9|9

Betacab|CC|6|5|10

Betacab|AA|5|2|20

Betacab|BB|1|25| 25

Canutility|AA|3|8|15

Canutility|CC|||19

Divadip|CC|2|4|16

Divadip|DD|3|1|25

] (delimiter is '|');

 

Exempeldata som tabell
Customer Product OrderNumber UnitSales Unit Price
Astrida AA 1 4 16
Astrida AA 7 10 15
Astrida BB 4 9 9
Betacab BB 6 5 10
Betacab CC 5 2 20
Betacab DD 1 25 25
Canutility AA 3 8 15
Canutility CC - - 19
Divadip AA 2 4 16
Divadip DD 3 - 25

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com